Annons

Stadsantikvarien flaggar för varsamhet

Stadsantikvarie Lena Hector, håller Rådhuset som Landskronas främsta byggnad och menar att det krävs en antikvarisk förundersökning innan projekteringen av en restaurang kan ta vid.

Stadsantikvarie Lena Hector, håller Rådhuset som Landskronas främsta byggnad och menar att det krävs en antikvarisk förundersökning innan projekteringen av en restaurang kan ta vid.

Det är inte utan att citykrögarnas öppna brev satt grytan på stormkokning.
Läsare hör av sig och undrar hur det är tänkt med än det ena, än det andra som rör Harrys etablering i Rådhuset. Läsare med insikt i ventilationskrav ringer och vill diskutera den biten.

Annons
 

Ännu har inga bygglovshandlingar inkommit för ombygganden av fritidsnämndens tidigare kontorslokaler till restaurangverksamhet i Rådhuset.
När så väl sker är stadsantikvarie Lena Hector en av remissinstanserna.
– Det rör sig om Landskronas främsta portalbyggnad. Här måste speciell hänsyn och varsamhet beaktas, säger hon och berättar att Rådhuset är rödmarkerad i bevaringsplanen för Landskrona vilket innebär att byggnaden har ett mycket högt kulturhistoriskt värde.
– Det lär kräva en antikvarisk förundersökning och sådant brukar kunna ta tid, säger Lena Hector.

En antikvarisk förundersökning har för avsikt att ta fram historiska fakta om byggnaden samt definiera byggnadens kulturhistoriska värden. För att ta tillvara på byggnads kvaliteter vid en renovering krävs kännedom om förutsättningarna. Den antikvariska förundersökningen fungerar sedan som underlag för projekteringen.
– Nu är det dessutom en offentlig byggnad så då får möjligen verksamheten underordna sig. Det vill säga att endast diskret skyltning kan tillåtas. Jag har sett illustrationerna på markiser och skylt på fastigheten och det är sådant som vi får ta upp till diskussion, säger Lena Hector.

Läs mer om turerna kring Harrys etablering.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser