Annons

Politiken bemöter krögarbrevet

Med anledning av citykrögarnas uttalande och skarpa kritik mot kommunens hantering av Harrys etablering i Rådhuset bad Landskrona Direkt stadens fem kommunalråd kommentera brevet och även gärna komma med svar på krögarnas frågor.

På måndag har kommunfullmäktige att ta ställning till om teknik- och servicenämnden ska få tilläggsbudgeterat sju miljoner för ombyggnadsåtgärder i Rådhuset. Det vill säga bygga om kontorslokaler till en restaurang i den anrika byggnaden. Kring detta har det tidigare rått politisk enighet men sedan franchisetagare inte kunde lämna garantier som motsvarade investeringen har Socialdemokraterna backat.
– Frågorna från krögarna är högst relevanta. Vi socialdemokrater har ställt frågor i kommunstyrelsen till FP, M, MP och SD men dom körde igenom förslaget utan hänsyn till faran i detta. Jag delar den oron som krögarna känner och ställer mig bakom de frågorna de har och som jag ser riktas till de fyra partierna som styr i Landskrona, säger oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S).

Annons
 

Sverigedemokraternas kommunalråd Stefan Olsson har i skrivande stund inte svarat på mejlet från nättidningen.
I en insändare på Planket har han tidigare lämnat sin ståndpunkt ifrågan och skriver bland annat:
”Det är bra att Harrys kommer till Landskrona och startar vid torget. Det stärker centrum, ger Rådhuset liv och kommer att locka fler människor.”

Den styrande treklöverns kommunalråd gör ett gemensamt uttalade.

En av våra främsta politiska prioriteringar är att vi ska få ett ännu bättre och ännu mer levande centrum i Landskrona. Det handlar om butiker såväl som restauranger och andra service- eller nöjesställen. Satsningen på en tresalongers bio är ett utmärkt exempel.

Med anledning av de synpunkter som kommit från krögare avseende Harrys etablering kommer här svar på synpunkterna.

Nu renoverar vi Rådhuset eftersom detta bokstavligen höll på att rasa ihop. I samband med detta så bygger vi om lokaler, som under lång tid stått öde och tomma, till en restaurang. Det är bättre för stadens liv, för handeln och för krogarna, om man har verksamhet i huset, t.ex i form av en restaurang, än ett öde gammalt kontor. Lokalerna kommer vi att hyra ut till marknadsmässig hyra. Precis som vi gör med andra lokaler som kommunen äger och hyr ut till privat verksamhet.
Harrys har uttryckt intresse för att etablera sig i Rådhuset. Etableringen ligger helt i linje med resultatet av den City-analys som togs fram 2014.

Lokalens läge vid Rådhustorget är naturlig för restaurangverksamhet och bidrar till att stärka hela centrum.

Landskrona stads investeringsanslag på 7 mkr är en del av den totala investeringen. Total hyresintäkt under kontraktsperioden är 9,5 mkr.

Kommunen kommer alltså att med råge få tillbaka sin investering under avtalstiden. Om hyreskontraktet inte skulle förlängas eller brytas i förtid är hela investeringen självklart kommunens. Harrys kommer utöver stadens investeringsanslag själva att investera mellan 3 och 4 mkr i hyresgästanpassning och inredning.

Med ovanstående investering som grund uppfattar vi definitivt att Harrys ser långsiktigt på sin etablering i Landskrona.

Hyresavtalet har haft samma form under hela förhandlingen och vi anser att garantin är rimlig.

Vi kommer att fortsätta arbeta för ett starkare, mera levande och attraktivt centrum och hälsar Harrys välkomna till Landskrona.

Torkild Strandberg (FP)
Birgitta Persson (M)
Mikael Fahlcrantz (MP)

Läs mer om turerna kring Harrys etablering.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser