Så här mycket får kulturföreningar och studieförbund i bidrag i år

Det är kulturförvaltningen som samlar in ansökningarna och sammanställer allt. Därefter lämnar de in förslag till kulturnämnden. En del ifrågasättanden fanns när förslagen togs upp på det senaste mötet men eftersom inga motförslag lämnades så klubbades förvaltningens förslag genom. StudieförbundenÅtta studieförbund har ansökt om verksamhetsbidrag för året. Till årets fördelning av bidrag utgår 410 000 […]

Ny förskolebyggnad ska uppföras i Häljarp

Den nya byggnaden, som kommer att ha plats för 100 barn, ska ersätta en tidigare byggnad som var i dåligt skick och revs 2019. Om allt går som det ska så ska förskolan slå upp portarna i den nya byggnaden under höstterminen 2025.

Politiken överens om bolagsproffs i styrelserna – SD tillbaka i kommunalrådsberedningen

Vid dagens kommunfullmäktige ska representanter till de kommunala bolagsstyrelserna utses.Framledes ska även oberoende ledamöter, utanför partipolitiken, kunna tillsättas. Dessa bolagsproffs (experter) är tänkta att kunna bidra med sin kunskap till styrelserna och därmed stärka bolagen.Överenskommelsen som idag har gjorts mellan L, M, MP, SD och S är tidsbestämd och ska testas under innevarande mandatperiod. Uppgörelsen […]

Äldre Venbor diskrimineras anser Olsson

Kommuner skall behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Det klargör likställighetsprincipen som är inskriven i kommunallagen. Frågan är då varför Venbor som fyllt 70 år inte kan få avgiftsfria resor på liknade villkor som övriga kommuninvånare.­– Varför gäller inte 70+ kortet för äldre bofasta Venbor på båten Ven-Landskrona-Ven?, […]

Dubbla demonstrationer på 1 maj

Som vanligt träffades Socialdemokraterna på Rådhustorget och vid 10.30-tiden började avmarschen. Denna gång fick dock rutten bli annorlunda eftersom Norra Långgatan var avstängd. De cirka hundra som marscherade med plakat och med den klassiska blåsorkestern längst fram nådde Slottsparken strax innan klockan 11. Väl där möttes de upp av fler som ville lyssna på talen. […]

Efter fem års ältande – ingen VC-filial i Norrestad

Vid onsdagens möte i Region Skånes primärvårdsnämnd hade ordförande Lisa Flinth (L) föreslagit att nämnden skulle upphäva beslutet om att starta en primärvårdsfilial i Norrestad.– Så blev det. Högerstyret med stöd av SD fattade beslutet, säger Jonas Esbjörnsson (S), andre vice ordförande i primärvårdsnämnden.– Beslutet fattades efter att vi under en hel dag pratat om […]

Minister praoade på tvätteri

Johan Pehrson är under våren ute på prao-turné, där han besöker olika typer av arbetsplatser för att få en djupare förståelse för deras förutsättningar och problem kopplat till arbetsmarknaden.

Valen till bolagsstyrelserna sköts på framtiden

– Antalet ledamöter ändras i vissa bolagsstyrelser – några får fler och andra färre. Beslut om detta fattades ganska sent, så partiernas valberedningar behövde lite mer tid, förklarar han idag. I en insändare på Planket under rubriken ”Nu saknar Treklövern kompetens i stadshusbolaget”, skriver Jenny Tillander (S) och Adis Heldic (S) att ”Treklövern har upptäckt […]

Politiker debatterar P-platserna vid IP

Det pratas mycket om hur ska det fungera med parkeringsplatser när BoIS ska spela hemmamatcher i vår. Anledningen är den nya ishall som ska uppföras på den tidigare parkeringsplatsen. Det partilösa kommunalrådet Stefan Olsson har noterat ett annat problem som inte minst drabbar de boende i området. Tidigare har besökare och boende kunnat parkera vid […]

Hon tar över ordförandeklubban i SD

En del förändringar är att vänta i SD-Landskrona framöver. Åtminstone för det interna partiarbetet. Efter helgens årsmöte står det nämligen klart att Annika Mineur, på valberedningens förslag, tar över som ordförande efter Daniel Engström, som dock fortsätter att basa över partiets politiska arbete i rollen som gruppledare i både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Den nya ordföranden […]