1. Supertoppbanner*
  Pris: 1 vecka 4.400 kr, 3 dagar 2.640 kr.
  Info: Kan animeras.
  Relativa mått: 1047 x 177 pxl.
 2. Toppbanner*
  Pris: 1 vecka 2.640 kr, 14 dagar 4.290 kr.
  Info: Traditionell toppbanner, plats för lite längre text. Kan animeras.
  Relativa mått: 705 x 119 pxl.
 3. Garantiblock
  Pris:
  Hel: 1 vecka 2.640 kr, 14 dagar 4.290 kr, Halv: 1 vecka 1.650 kr, 14 dagar 2.640 kr. 
  Info: 
  Garanterad plats 1 eller 2 under hela annonseringen.
  Relativa mått: Se 4 och 5 nedan.
 4. Block
  Pris: 1 vecka 1.760 kr, 14 dagar 2.860 kr.
  Info: Plats för den där lite större annonsen. Ordningen slumpas ut från plats 3. Kan animeras.
  Relativa mått: 165 x 165 pxl. Större höjd möjlig, kontakta oss för prisuppgift.
 5. Annonstavla
  Pris: 1 vecka 1.980 kr, 14 dagar 3.300 kr.
  Relativa mått: 295 x 145 pxl. Större höjd möjlig, kontakta oss för prisuppgift.

Mellanbanner*
Förstasidan, mellan första och andra nyhetsblocket
Pris: 1 vecka 1.760 kr, 14 dagar 2.860 kr.
Relativa mått: 705 x 119 pxl.

Nyhetsbanner*
Mellan första och andra stycket i alla nyheter
Pris:
 1 vecka 2.640 kr, 14 dagar 4.290 kr.
Relativa mått: 705 x 119 pxl.

Samtliga annonser ska vara i 72 dpi.
Format: jpg, gif alt. png.

Samtliga priser är exkl. moms.

Vi skräddarsyr annonspaket åt dig och ditt företag för annonsering under längre tid.

* Gällande supertoppbannern, toppbannern, mellanbannern och nyhetsbannern så kan denna annonsplats delas av tre annonsörer. Vill du ha ensamrätt på någon av dessa platser? Kontakta oss enligt nedan.

Kontakta oss för ytterligare information: kary@landskronadirekt.com eller på
telefon 070 – 65 24 290