SD vill införa en kommunal säkerhetsstyrka

– Staten har tappat våldsmonopolet och uppfyller inte sina åtaganden gentemot Landskronas invånare, det är min bestämda uppfattning. Då behöver kommunen agera och vi gör det bäst genom stora investeringar i strukturella förändringar, vilket nu också sker i flera bostadsområden, men vi måste även handla här och nu och då vore en kommunal säkerhetsstyrka på […]

Delade meningar om vindkraftspark utanför Landskrona

Det är företaget AFRY som föreslagit att bygga 15 stycken 300 meter höga vindkraftverk i Öresund utanför Landskrona. Treklövern och SD hävdar dock att vindkraftparken ligger i vägen för stadens planer på det prioriterade infrastrukturprojektet Europaspåret, det vill säga en tunnel från Landskrona till Köpenhamn, och menar att om båda ska samexistera måste förutsättningarna studeras […]

”Allvarliga svagheter inom omsorgen”

– Det finns mycket som är bra med Landskronas omsorg. Projekt Hero är ett exempel på detta liksom det mobila teamet som startats. Men det finns också svagheter som jag menar är mycket allvarliga, anser Stefan Olsson (-) och nämner först hemtjänsten. – Trots att nämnden i många år arbetat med att förbättra den ligger […]

Olsson undrar om försörjningsstödet

Dagligen kommer rapporter om skenande matpriser och om hur personer som lever på försörjningsstöd hoppar över måltider. Regeringen har därför beslutat att höja riksnormen för försörjningsstöd för år 2023. Riksnormen ska täcka skäliga kostnader för utgiftsposterna livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. Med hänvisning till detta […]

Optimism i byggbranschen trots oroliga tider

På tisdagens sammanträde i stadsbyggnadsnämnden rådde total enighet när tre ansökningar gällande bygglov hamnade på bordet.– Glädjande att exploatörerna fortsatt tror på Landskrona trots en för tillfället förändrad omvärld. Samtliga bygglov beviljades igår utan synpunkter från politikerna. Två byggherrar ansöker nu om bygglov för sina framtida bostadsprojekt i Norra Borstahusen i delen Strandstaden. Det avser […]

Första motionen efter uteslutningen

Stefan Olsson sade i en intervju till Landskrona Direkt att ett av de fokusområden han har den kommande mandatperioden är det sociala. Och det är inom detta ämne som hans första motion som politisk vilde läggs. Han vill med motionen få Landskrona stad att arbeta hårdare med det drogförebyggande arbetet mot ungdomar i skolåldern. Han […]

Ord och inga visor när Stefan Olsson lämnar SD

Stefan Olsson valdes in i kommunfullmäktige 2006 och 2014 blev han kommunalråd. Tveklöst är det så att han har varit partiets främste företrädare såväl i talarstolen som på insändarsidorna i media. Därför kom hans besked att bli en politisk vilde strax innan jul som en överraskning. Enligt han själv så beror beslutet på vad som […]

Fler tunga SD-avhopp

I veckan har Kristina Drwiega Magnusson (SD) och Kerstin Stein Sandell (SD) lämnat in sina avsägelser från de politiska uppdrag de nyligen valts till. Kerstin Stein Sandell, har flera tunga förtroendeuppdrag. Hon är fullmäktigeledamot men också ledamot i såväl omsorgsnämnden som utbildningsnämnden. Även Kristina Drwiega Magnusson har varit en tongivande SD-politiker i Landskrona och under […]

Segergatans äldreboende ska handlas upp

Stadens omsorgsnämnd tog på onsdagen beslutet att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att upphandla verksamhetsdrift på Segergatans äldreboende från och med den 1 december 2024. Avtalslängden för den nya aktören blir fyra plus fyra år. Landskrona stad vill fortsätta den pågående utvecklingen av fler konceptboende och på så sätt bredda vård och omsorgsarbetet av personer med […]

Stefan Olsson (SD) utesluts ur partiet

Det var den 18 december som Stefan Olsson meddelade i sociala medier samt på bland annat Landskrona Direkt dagen efter att han tänkte hoppa av partiet och bli politisk vilde. Detta har nu lett till att partiets riksorganisation beslutat att stänga av honom. I SD Landskrona välkomnas ingripandet.– Vi har en bred enighet lokalt och […]