DEBATTINLÄGG - Åsikter på denna debattsida är skribenternas egna

Låt unga få mer inflytande över stadens utveckling 

I andra städer har detta testats i en rad former, som öppet forum, som ett eget ungdomsfullmäktige med möjlighet att motionera till kommunfullmäktige , eller ett forum där elevråden regelbundet träffar kommunstyrelsen. För oss är de exakta formerna förhandlingsbara, men ett ungdomsråd i Landskrona måste uppfylla ett par viktiga funktioner. Det är viktigt att ett […]

En säker och hög avkastning – satsa på skolan

Kostnaderna för fängelser har redan skjutit i höjden, något som aldrig ifrågasätts av de som brukar tala om vikten av försiktighet med skattebetalarnas pengar. Personalbrist råder inom kriminalvården och tvingar de anställda att anstränga sig till bristningsgränsen.  Vi vet att den huvudsakliga orsaken till ungas kriminalitet finns att söka i samhällets bristande ansvarstagande för det […]

Hur vill partierna lyfta skolan?

Debattartikel inför Skolans dag – den 30 augusti 2022 Livet är inte rättvist – därför måste skolan vara det. I augusti börjar runt 100 000 elever årskurs 1 och därtill är det snart Skolans dag. En dag instiftad för att sätta fokus på skolan och uppmärksamma de insatser som görs där varje dag. Men det […]

Sverige behöver en hållbar energiproduktion

Detta har nu rubbats då nedläggningen av svensk kärnkraft drivits igenom i ett rasande tempo. Anläggningar som kan producera el oberoende av väder har fått stå tillbaka till förmån för väderberoende kraftproduktion, vilket innebär att elen numera i mindre utsträckning produceras när vi behöver den. Som en följd därav har södra Sverige ett permanentunderskott av elproduktion och där det är smutsig kolkraft och rysk naturgas […]

Skenande elpriser är ett hot mot välfärden

Den energikris vi ser idag är inget annat än ett misslyckande som i stor utsträckning går tillbaka till att ett antal partier sett till att stänga mycket väl fungerande kärnkraftverk. Sällan har väl Barsebäck varit så saknat som nu. Att elen var så dyr på fredagen beror till stor del på kapacitetsbrist i våra ledningar, […]

Erbjud pendlarkort för kollektivtrafik till alla anställda i Landskrona Stad

Att ersätta biltrafik med kollektivtrafikresande bland pendlare i större utsträckning är helt centralt för att nå klimatmålen. I ett försök att stimulera resandet med den hållbara kollektivtrafiken utvecklar Skånetrafiken lösningen komplett, där arbetsgivare som erbjuder sina anställda periodkort som löneförmån erbjuds rabatt på framtida biljetter, möjlighet att synas på Skånetrafikens reklamplatser eller att stödja sociala […]

Ett modernt Landskrona skall byggas med digitala utbildningar

I en tid av smartphones, google och sociala medier är svaret uppenbart: den digitala ekonomin. Även små företag har idag behov av en hemsida och även kommuner inför digitala arkiv och artificiell intelligens i handläggning.Prognoser från både EU och svenska myndigheter är tydliga med att behovet av digital kompetens ökar kraftigt och branschen själv bedömer […]

SD ger besked i kommunala regeringsfrågan 

Torkild Strandberg (L), som valt att styra Landskrona med ett parti, Miljöpartiet, som tycker att ”…solceller på kommunala byggnader och fler elbilar i kommunala fordonsflottan…” (HD 5/6-22) är det viktigaste styret uppnått under mandatperioden och som dessutom bygger sin majoritet på en politisk vilde är nu svaret skyldig. Är det fyra nya år med Miljöpartiet […]

Hög tid för välfärdssatsningar

Köpet av Svalöf-Weibullsjordarna ger staden fantastiska möjligheter att utvecklas med både bostadsbyggande och expanderande näringsliv. Men Landskrona står också inför stora utmaningar. Bara förra året gjorde Landskrona kommun ett överskott på ca 451 miljoner kronor och samtidigt har nämnderna i Landskrona fått gör besparingar. Bara äldreomsorgen fick besparingsbeting på 13 miljoner kronor. Samtidigt har den […]

Om ansvaret att förvalta kulturskatt

”Helvete, negativen!” tänkte jag och sprang ut för att se vad som hänt. Jag trodde först att en rörledning hade brustit där, på Ploggatan1 i Stockholm, men det visade sig att det var ett övertryck från avloppsledningar som pressat upp vattnet.Hur som helst, negativarkivet tillhörde en av Sveriges stora fotografer – Christer Strömholm.Jag ställde ut […]