DEBATTINLÄGG - Åsikter på denna debattsida är skribenternas egna

”Återinför klimatvården för reumatiker”

Biologiska läkemedel började användas för över tjugo år sedan och blev en räddning för många människor med reumatisk sjukdom. En tredjedel av alla med reumatisk sjukdom blir dock inte hjälpta av dessa läkemedel. Trots detta är tillgången till biologiska läkemedel ett av de argument som ofta framförs när regioner ska förklara varför de säger nej […]

En uppföljning av oppositionen i Landskrona

Låt oss vara tydliga, att driva opposition det gör man inte för att man har något personligt mot den sittande ordföranden i kommunstyrelsen, utan för att demokratin och politiken ska få balans. Oppositionen är sparringpartner till det sittande styret. Demokrati mår bra av att idéer och åsikter stöts och blöts mot varandra, att man har […]

När ska kvinnor i Skåne få lön hela dagen?

Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Skånes län är 10,4 procent. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis 50 minuter om dagen. Det är politikernas och arbetsmarknadens parters gemensamma ansvar att vända trenden. Arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män möter allt oftare och allt […]

Landskronavägen i Häljarp – gatan kommunen glömde

Trafiken på Landskronavägen genom Häljarp är nu mycket nära den nivå, då Landskrona som en liten kommun (<100.000 invånare) måste vidta åtgärder. En bussgata för lokaltrafik borde vara en självklarhet. Förutom buller och avgaser finns det andra problem med det stora trafikflödet. Säkerheten för gående och cyklister är helt otillfredsställande och är nu på väg […]

Hur är det med tonläget Torkild & Treklövern?

Den senaste veckan har Torkild Strandberg (L) och företrädare för Treklövern i Landskrona vaknat till liv och har lyckats få in inte bara en debattartikel utan två stycken här på Landskrona Direkt. Men i övrigt har de sedan valet i september 2022 synts dåligt på insändarsidorna och på debattforumen i Landskrona. De svarar ytterst dåligt […]

Föräldrar: Pausa planerna för Alléskolan

Som föräldrar till barn på Alléskolan blev vi överraskade när vi sista dagen på jullovet fick information från skolledningen om att utbildningsnämnden inom kort förväntades fatta beslut om nedläggning av skolans mellanstadium. Vi anser att frågan hanterats på ett högst tveksamt sätt. Information gick ut till oss föräldrar strax innan ärendet skulle upp i nämnden […]

Arbetsmiljövinster för både elever och personal på Alléskolan

Genom en omfattande utredning av stadens elevantal och skolors kapacitet, genomförd på uppdrag av utbildningsnämnden, har förvaltningen tagit fram ett förslag som syftar till att förbättra utbildningsmiljön för eleverna på Alléskolan. Förslaget visar på möjligheten att omvandla Alléskolan till en skola för de yngre barnen, de som går i förskoleklass till årskurs tre. Genom förslaget […]

Treklövern slår sig inte till ro

När Liberalerna, Moderaterna och Miljöpartiet fick ansvaret att leda Landskrona var staden i dåligt skick. Socialbidragen var höga, företagsklimatet på botten, otryggheten var utbredd och resultaten i skolan låga. Sedan dess har mycket ändrats – många kurvor pekar nu åt rätt håll.  Låt oss ge några exempel:  Socialbidragen minskar i Landskrona. Från att ha legat […]

I frånvaron av ett stabilt ledarskap så gör folk sitt bästa för att överleva

Behöver man säga mer. Man borde inte behöva ta in en extern firma för att ta reda på vad som fungerar eller inte. Det man däremot borde ha gjort på teknik- och fritidsförvaltningen är att höra vad medarbetarna säger.  Det är nämligen det som har hållit på att gå sönder i denna stad under en […]

Något håller på att gå sönder i (L)andskrona

I höstas stängdes, över en natt, härbärget Kolet. Hemlösa möttes av lås, bom, lapp på dörren och hänvisades till kommunens telefontider. Hotell lyfte staden som alternativ. Styrande Treklövern (L, M och MP) försvarade sin förvaltning i fullmäktige. Förra våren sattes ljus på frågan om skolskjuts till Ängahusen mellan Häljarp och Asmundtorp. Plötsligt drog Treklövern in […]