DEBATTINLÄGG - Åsikter på denna debattsida är skribenternas egna

Tysken ska stoppa korv – inte kommunen!

Den i folkmun kallade Tysken, kördes i lördags bort från Rådhustorgets lördagsmarknad. I ett videoklipp på Facebook som Tysken lagt ut under namnet ”Tyskens Korv Wurstmobile”, syns en vakt från ett vaktbolag. Vaktbolaget har en logotype med tre röda prickar, precis som Fristaden Christiania har tre gula prickar. Men de röda prickarna som vaktbolaget står […]

Inför en lokal elräkningsakut

Vi befinner oss i ett mycket exceptionellt läge. Många drabbas av höga elräkningar som pressar ekonomin för vanliga löntagare. Så här kan vi inte ha det. I vänta på regeringens utlovade elstöd måste kommunen ta ansvar för sina invånare. Därför har vi socialdemokrater föreslagit att Landskrona stad och dess bolag ska ge hushåll möjlighet att […]

Vad händer på IES

Detta har vi socialdemokrater reagerat starkt på. Eftersom vi känner stor oro för våra elever som går i skolan har vi agerat och lyft fram frågan i utbildningsnämndens arbetsutskott. Vi har efterfrågat underlag på beredskap ifall massflykt av elever sker. Underlaget skulle tas fram snarast möjligt, men senast till nämndsammanträdet onsdagen den 21 december.  Det […]

En handbok i opposition till oppositionen!

Socialdemokraterna har en lång historia av att styra i Landskrona, Skåne och Sverige. Under större delen av 1900-talet var det så. Men opposition är man inte särskilt duktiga på. Sverigedemokraterna har en desto kortare historia, men den har i regel bestått av att rösta med de styrande i Landskrona. Under tiden som Thord Lindblom ledde […]

Det kunde vara annorlunda

Med Socialdemokraternas budgetförslag till riksdagen avsätts dubbelt så mycket till sjukvård, skolor, förskolor och omsorg som i högerregeringens och SD:s förslag. Det spelar roll vem som styr landet. I vårt budgetförslag ges 12 miljarder kronor till kommuner och regioner, att användas till välfärden. Vi avsätter dessutom en miljard kronor extra till skolor som har det […]

Landskrona har blivit en bananrepublik!

Landskrona har blivit en bananrepublik!Liksom i bananrepubliker i övrigt har Landskrona något som vänstern skulle kalla för tydliga sociala klasser. Vi har en stor utarmad klass som i stort är ovetande om vad som försiggår i maktens korridorer, men som genom brist på inflytande och genom hyror, avgifter och skattsedeln tvingas finansiera spektaklet. Och så […]

Tänk om det inte fanns lärare

Ingen demokrati fungerar utan utbildning och kunskap. Om man vill förstå och motarbeta förfalskade eller snedvridna nyheter, hjälper bara kunskap och källkritik. Om man vill bemöta dåliga argument med bättre argument, måste man kunna analysera och argumentera. Därför är lärare en av samhällets viktigaste resurser. Den som inte har fått lära sig att bemöta argument […]

Låt unga få mer inflytande över stadens utveckling 

I andra städer har detta testats i en rad former, som öppet forum, som ett eget ungdomsfullmäktige med möjlighet att motionera till kommunfullmäktige , eller ett forum där elevråden regelbundet träffar kommunstyrelsen. För oss är de exakta formerna förhandlingsbara, men ett ungdomsråd i Landskrona måste uppfylla ett par viktiga funktioner. Det är viktigt att ett […]

En säker och hög avkastning – satsa på skolan

Kostnaderna för fängelser har redan skjutit i höjden, något som aldrig ifrågasätts av de som brukar tala om vikten av försiktighet med skattebetalarnas pengar. Personalbrist råder inom kriminalvården och tvingar de anställda att anstränga sig till bristningsgränsen.  Vi vet att den huvudsakliga orsaken till ungas kriminalitet finns att söka i samhällets bristande ansvarstagande för det […]

Hur vill partierna lyfta skolan?

Debattartikel inför Skolans dag – den 30 augusti 2022 Livet är inte rättvist – därför måste skolan vara det. I augusti börjar runt 100 000 elever årskurs 1 och därtill är det snart Skolans dag. En dag instiftad för att sätta fokus på skolan och uppmärksamma de insatser som görs där varje dag. Men det […]