Annons

Nya turer kring Harrys i Rådhuset

Någon tidsplan för när Harrys kan förväntas öppna i Rådhuset gavs inte vid dagens presskonferens efter kommunstyrelsen. Nu ska ett nytt kontrakt skrivas mellan kommunen och krögaren sen ska även kommunfullmäktige godkänna investeringarna som krävs. Därefter kan arbetet med att omvandla kontorslokalerna till en restaurang påbörjas.

Någon tidsplan för när Harrys kan förväntas öppna i Rådhuset gavs inte vid dagens presskonferens efter kommunstyrelsen. Nu ska ett nytt kontrakt skrivas mellan kommunen och krögaren sen ska även kommunfullmäktige godkänna investeringarna som krävs. Därefter kan arbetet med att omvandla kontorslokalerna till en restaurang påbörjas.

Orealistiska och rent av omöjliga krav lades på krögaren som vill öppna en Harrys restaurang i Rådhuset. Det medger idag kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) efter att KS gett klartecken för en restaurangetablering i den kommunägda fastigheten.

Annons
 

Det var i slutet av april som media var kallad att närvara när Landskrona stad och krögaren Ann Seth undertecknade ett tioårigt hyreskontrakt. Restaurangkedjan Harrys skulle flytta in i Rådhuset. En omfattande ombyggnad av lokalerna skulle påbörjas och krogen skulle därefter slå upp sina portar i oktober. Sen dess har det varit stiltje.
– Det fanns en del villkor i det avtalet som inte höll, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg som med anledning av detta åter fått ärendet på KS bord.
– Teknik- och serviceförvaltningen begärde ett investeringsanslag på 7 miljoner kronor för ombyggnad av lokalerna till restaurangverksamhet samtidigt som man ställt krav på garantier för hyresbetalningar under hela den tioåriga kontraktstiden. De kraven vi ställde var alldeles för hårt ställda, tillstår Torkild Strandberg.
– Det var orimligt att tro att vi skulle kunna få garantier för tio år. Vi har dammsugit branschen och inte kunnat finna en sådan konstruktion. Vi tog helt enkelt i alldeles för kraftigt.

Med anledning av detta var ärendet idag åter uppe för en ny vända i kommunstyrelsen.
Franchisetagarens har nu ställt en bankgaranti på en halvmiljon kronor som säkerhet samtidigt som Harryskoncernen går i borgen för tre månadshyror. Det vill säga att kommunen får garantier för nio månader istället för som tidigare önskade tio år. Även bryggerijätten Carlsberg finns med på ett hörn i uppgörelserna.

En kompromiss majoriteten, det vill säga Treklövern med stöd av SD, fann vara rimligt och beslutade att ge klartecken för teknik- och servicenämnden att ånyo teckna ett nytt tioårsavtal med krögarens bolag (Nåbar i Engelholm AB) samtidigt som man gav kommunfullmäktige i uppdrag att tilläggsbudgetera ett investeringsanlag om sju miljoner för ombyggnaden.

Socialdemokraterna var dock inte med på överenskommelsen.
– Vi välkomnar naturligtvis Harrys men det här är ingen en kommunal kärnverksamhet. Då får entreprenören också betala vad det kostar och inte få några hyressubventioner de första åren, säger oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S).
– Ska vi åter göra skillnad på de som redan är verksamma i stan och de som ska hit, undrar han retoriskt.

De blivande restauranglokalerna som omfattar halva bottenvåningen i Rådhuset har en yta på 640 kvm med en årshyra på 1.050.000 kronor. År 1 lämnas rabatt med 50 % av grundhyran motsvarande 525.000:- och år 2 lämnas rabatt med 25 % av grundhyran motsvarande 262.500:-.
– Hyran betalar den investering som vi gör i huset. Skulle något hända eller entreprenören drar sig ur så finns en säkerhet som motsvarar ett års hyra som vi då får in, säger Torkild Strandberg och menar att under denna period bör kommunen i ett sådant läge kunna hitta en ny hyresgäst.
– Hyran är en trappstegshyra som täcker våra investeringar. Detta är helt gängse i branschen och det är också därför vi kan säga att det är marknadsmässigt. Det är inte ovanligt att när man får en ny stor hyresgäst att hyran når sin normala höjd i en trappstegskonstruktion. I detta fallet år tre, säger Torkild Strandberg och beklagar socialdemokraternas syn på saken som han anser vara domedagsprofetior.
– Med den köksinvestering vi gör är det möjligt att vi får lägga en förskola i lokalerna.

Läs mer:
Frågetecken kring Harrys etablering
Harrys öppnar i oktober
Snart klart med Harrys på Rådhuset
Stora ytor inne och ute för ny restaurang
Harrys aktuella som krögare på Rådhuset

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser