Annons

SD ger sin synpunkter till krögarbrevet

Även Svergiedemokraternas kommunalråd, Stefan Olsson, går nu ut och ger sina synpunkter på krögarnas brev.

Det följer här:

Annons
 

Harry’s uttryckte intresse för att etablera sig i Rådhuset.
Harry’s är en etablerad kedja, och deras etablering ger liv åt både centrum och Rådhustorget. Att staden gör en investering är inte konstigare än ett vanligt hyreskontrakt. Hyresvärden gör de investeringar som krävs i lägenheten eller som i det här fallet lokalen. Stadens kommunala bostadsbolag Landskronahem har gjort investeringar i fastigheter, för att senare hyra ut till privata entreprenörer.
Allt prat om subventionering är helt fel. Harrys tecknar ett långt avtal och hyran täcker den investering som görs. Harry’s betalar
1 640 kr/kvadratmetern, vilket är ett marknadsmässigt pris för att vara Landskrona. I Malmö runt Lilla Torg hade kvadratmeterpriset varit mer än det dubbla, vi är inte där ännu. Avskrivningstiden på investeringen är beräknad till 10 år = avtalstiden. Investeringen är alltså betald vid avtalstidens utgång, även om den tekniska livslängden på delar av investeringen är längre än 10 år. Hyran sänks inte efter 10 år om inte hyresgästen säger upp avtalet för omförhandling och parterna träffar överenskommelse om det.

För något år sedan gjorde staden en investering på mellan 3-4 mkr på krögarna runt Rådhustorget. Man lade bl.a. nytt granitgolv och satt upp glaspartier runt uteplatserna. Inga andra krogar som inte låg runt Rådhustorget fick detta av Landskrona stad. Inga diskussioner om någon subvention eller otillbörligt gynnande hördes från krogarna då. Harrys gör själv en investering på mellan 3-4 mkr på bl.a. inredning.

Sverigedemokraterna ser gärna att Rådhustorget utvecklas till något liknande som Lilla Torg i Malmö, och där är Harry’s ett bra komplement till befintliga krogar.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)

 

Läs mer om turerna kring Harrys etablering.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser