Annons

Håkansson – Fremle har själv velat sluta

Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson (-) har nu svarat på några av Landskrona Direkts frågor gällande Helena Fremle. Han anser bland annat att hennes avgångsvederlag är för högt.

Efter flera påtryckningar har nu Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson svarat på åtminstone ett par  av de frågor som Landskrona Direkt ville ha svar på gällande entledigandet av bolagets vd Helena Fremle.

Annons
 

Den kompetens som Helena Fremle saknar handlar, som bolagets vice ordförande Jenny Tillander sade på måndagen, om ekonomi.
– Den kompetens som Fremle saknar är den tekniska/ekonomiska fastighetskompetensen.  Fremle har som du kanske vet en helt annan bakgrund.  I min kontakt med Fremle under de två år som jag varit styrelseordförande har jag kunnat notera detta ganska tydligt. Bolaget har genom nya ägardirektivet fått en helt ny roll och uppgift där en annan kompetens och erfarenhet behövs i ledningen. Men också en bredare kontaktyta i branschen. Jag upplever att Fremle i våra samtal varit väl medveten om detta och kan konstatera att Fremle själv därför vid ett flertal sökt nya tjänster utanför bolaget, svarar Kenneth Håkansson i ett mejl.

Den 10 maj sa Kenneth Håkansson till HD att han hade fullt förtroende för Helena Fremle. På frågan vad som gjort att nu tycks ha ändrat uppfattning svara han inte.

Kennet Håkansson bekräftar uppgifterna i måndagens artikel att hon har sex månaders uppsägning och ett års lön efter det om hon inte tar ett annat jobb. Hans personliga uppfattning är dock att ersättningen är för hög.
– Fremle har en uppsägningstid på sex månader. Under denna tid är hon skyldig att stå till företagets förfogande. Hon är alltså inte arbetsbefriad. Därefter har hon ett avgångsvederlag på tolv månadslöner med full avräkning krona för krona om hon får nya inkomster under denna tid. Jag vill tro att Fremle får en ny tjänst i annan verksamhet. Huruvida Fremle fortsätter i bolaget med annan tjänst är upp till ny VD att ta ställning till. Jag anser själv att avgångsvederlaget är för generöst men det är något nu sittande styrelse fått i arv, svarar han och informerar om den nya vd:ns avtal
– Mikael Forsbergs lön och bilförmån är exakt desamma som Fremle haft. Uppsägningstiden är 12 månader utan något avgångsvederlag.

Ordföranden avslutar med att försvara styrelsens beslut.
– Bolaget har att genomföra det ägardirektiv som staden beslutat om. Från att vara ett i huvudsak förvaltande bolag till ett bolag som bidrar till förändring och utveckling av staden. En tung och mycket viktig uppgift blir att, tillsammans med övriga aktörer, i grunden omdana Karlslundsområdet till ett modern och fungerande bostadsområde. Styrelsens allra viktigaste uppgift är att se till att bolagets har rätt ledning med rätt profil.

Läs mer:

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser