Befesa Scandusts existens i fara – stänger ner verksamheten

Befesa Scandust har nu fått tillåtelse att åter starta upp sin återvinningsverksamhet.
Tuffa tider väntar Befesa Scandust efter att Mark- och miljödomstolen beslutat att inte ge företaget inhibition. Detta kan stå företaget så dyrt att dess existens är i fara.
Tuffa tider väntar Befesa Scandust efter att Mark- och miljödomstolen beslutat att inte ge företaget inhibition. Detta kan stå företaget så dyrt att dess existens är i fara.
UPPDATERAD 17.35

Nu har Befesa Scandust fått alla förelägganden som gäller efter Länsstyrelsens beslut igår som bland annat innebär att företaget måste upphöra med sin huvudsakliga verksamhet på söndag. Befesa Scandust anser dock att kraven är ”extremt långtgående och saknar all proportionalitet” och har överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen. Företaget begärde också inhibition vilket skulle innebära att de fått fortsätta sin verksamhet tills Mark- och miljödomstolen har sagt sitt. Detta har dock Mark- och miljödomstolen avslagit. Därför har företaget nu beslutat om att stänga av all verksamhet ”till dess att vi är säkra på att verksamheten möter alla legala krav och vår egna höga standard”.

I korthet har Länsstyrelsen beslutet att Befesa Scandust inte får bedriva någon produktion från och med söndag. Skulle företaget trots allt fortsätta så kommer det att kosta dom 50 miljoner kronor per påbörjad vecka i vite.

Företaget får inte heller ta emot och hantera råvaror eller annat avfall efter den 15 december. Skulle detta ske så kommer ett vite på fem miljoner kronor för varje påbörjad vecka att tas ut.

Men detta räcker inte. Befesa Scandust måste också senast idag, fredag, informera Länsstyrelsen om hur länge bolagets reningsutrustningar behöver vara i drift efter det att övriga processer har upphört. Skulle redovisningen till Länsstyrelsen inte komma in i tid så kostar det en miljon kronor per dygn som redovisningen uteblir.

Befesa Scandust ska också inkomma med en tidsplan senast den 16 december för när det befintliga slamlagret kan vara avlägsnat från fastigheten, något som Länsstyrelsen ska bekräfta och godkänna. Kommer inte tidsplanen in och hinner godkännas, så kostar det en miljon kronor per dygn. Skulle företaget sedan inte lyckas avlägsna slamlagret i tid så blir det böter på 20 miljoner kronor per påbörjad vecka.

Enligt Befesa Scandust så är situationen mycket allvarlig. De menar att företagets existens är i fara.
” Genom beslutet riskerar bolaget, om inhibition inte beviljas, att drabbas av omfattande skada. Bolagets verksamhet är av det slag att även kortare avbrott i processen leder till följdverkningar och omfattande kostnader och problem i verksamheten. Ett stopp under hela handläggningen av ett överklagande skulle medföra så stora konsekvenser att bolagets existens sätts i fara.” står det att läsa i företagets överklagan.

Landskrona Direkt har talat med rådman Jesper Blomberg på Mark- och miljödomstolen.
– Nu ska företaget och Länsstyrelsen säga sitt innan domstolen tar beslut i frågan, säger Jesper Blomberg. Han kan dock inte säga hur lång tid det tar innan domstolen behandlar ärendet.
– Det beror helt och hållet på vad som kommer fram nu. Befesa Scandust har uppgett att de ska komma in med fler handlingar och innan vi sett dessa så kan vi inte säga något om när ärendet kommer upp. Vi kommer dock att behandla det skyndsamt, lovar rådmannen.

UPPDATERING
Sent på fredagen meddelar företaget att de stoppar sin verksamhet.
” Igår överklagade vi Länsstyrelsens föreläggande om förbud mot verksamheten.
Idag har vi ändå beslutat att följa Länsstyrelsens uppmaning om att stoppa all återvinning av material i verksamheten till dess att vi är säkra på att verksamheten möter alla legala krav och vår egna höga standard.
Vi kan inte nog understryka hur allvarligt vi ser på situationen och vi förstår att människor i området är oroade. Vi kommer arbeta hårt för att återfå förtroendet från allmänheten, med start i dagens beslut.
Vi fokuserar nu på att genomföra de tekniska förbättringarna i fortsatt nära samarbete med Länsstyrelsen.
En extern miljöteknikkonsult är inkopplad för att hjälpa oss att reda ut den uppkomna situationen på bästa sätt.
Vårt mål är att säkerställa att hela vår verksamhet bedrivs på ett sätt som tillfredsställer Länsstyrelsens, allmänhetens och våra egna högt ställda krav på miljö och säkerhet. Vi kommer att fortsätta vårt nära samarbete med Länsstyrelsen att ta itu med denna situation.”, skriver företaget på sin hemsida.

Läs även:

Till arkivet