Annons

Länsstyrelsen förbjuder Befesa Scandust att bedriva verksamhet

Länsstyrelsen beslutade för en månad sedan  om föreläggande mot Befesa Scandust. Nu är nya provtagningar gjorda på området.

Länsstyrelsen beslutade för en månad sedan om föreläggande mot Befesa Scandust. Nu är nya provtagningar gjorda på området.

Uppdaterad kl. 14.55

Länsstyrelsen Skåne förbjuder miljöfarlig verksamhet på Befesa Scandust i Landskrona under nuvarande former. Förbudet gäller från och med söndagen den 11 december.

Annons
 

Länsstyrelsen Skåne fattar beslutet sedan resultaten kommit in från de planerade och oplanerade provtagningarna den 29 november. De visar alarmerande höga halter av cyanid och flera olika tungmetaller i slamvatten inne på bolagets område.

– Det här är tyvärr bara ett i raden av miljöproblem i och kring Befesa Scandust. Vi har kommit fram till att bristerna är så allvarliga att verksamheten inte kan fortsätta, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Vid flera tillfällen under senare år har allvarliga miljöproblem uppstått i bolagets närområde, som fiskdöd och upprepad utslagning av Landskrona kommuns avloppsreningsverk. I oktober visades bolagets egna undersökningar – som Länsstyrelsen ålagt Befesa Scandust att göra – mycket höga förekomster av cyanid i grundvattnet. Dessutom har Länsstyrelsen vid sin tillsyn hittat ett upplag med 800 ton Sevesoklassat zinkslam, som bolaget inte har tillstånd för.

– Det vatten som ligger öppet på fabriksområdet har halter av cyanid som ligger på 200-300 gånger över riktvärdet. Även slamupplagen innehåller höga halter cyanid. Problemen är så allvarliga och omfattande att verksamheten måste stänga. Driften kan inte starta igen förrän bolaget har genomfört en genomgående miljöteknisk undersökning, redovisat en fullständig genomgång av processen, genomfört eventuell sanering samt åtgärdat och skaffat tillstånd för det otillåtna avfallet, säger Annelie Johansson

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) hade sedan tidigare ett inbokat möte i eftermiddag med ledningen för Befesa Scandust för att höra deras åsikt.
– Det blev inställt med kort varsel, säger Torkild Strandberg.

Landskrona stad har tidigt uppmärksammat de miljöproblem som nu även Länsstyrelsen härleder till Befesas nuvarande produktion. I ett pressmeddelande från Landskrona Stad välkomnar man att Länsstyrelsen agerar kraftfullt då staden bedömer problemen som omfattande och allvarliga.

Staden har tidigare kallat till möte som skjutits upp till idag klockan 13.00 på Befesas önskemål, detta har nu alltså ytterligare en gång blivit uppskjutet. Mötets syfte har från stadens sida varit att få en uppfattning om vilka åtgärder företaget planerat att vidta. Nytt möte kommer att planeras snarast.

– Jag ser allvarligt på situationen. Länsstyrelsen beslut understryker detta. Jag förväntar mig att bolaget agerar skyndsamt och kraftfullt för att komma till rätta med de allvarliga miljöproblem som dagens beslut understryker, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande Landskrona stad.

– Miljönämnden har sedan flera år uppmärksammat och fått indikationer på att de miljöproblem som funnits med fiskdöd och utslagning av reningsverket hade en koppling till cyanid. Detta har vi haft en dialog med ansvarig tillsynsmyndighet om och nu har källan, som det verkar, identifierats. Om tillförseln av cyanid till den omgivande miljön upphör bedömer vi att det inte kommer att bli långsiktiga konsekvenser, säger Jörgen Hanak chef Miljöförvaltningen, Landskrona stad.

Frågan är då om inte kommunen kunnat agera tidigare mot företaget.
– Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Det är de som ger tillstånd och utför kontroller. Vi har genom vår miljöförvaltning under flera år påtalat miljöproblem som finns runt Befesa. Vi kommer nu att överväga att återta den kontrollen. Vi har närmre till kontroll och tillsyn och då gäller det för samtliga miljöfarliga verksamheter, säger Torkild Strandberg.
– Jag upplever det dock som att många av dessa verksamheter har höga ambitioner, är seriösa och transparenta.

Läs även: Scandusts vd avvaktande

2 kommentarer till "Länsstyrelsen förbjuder Befesa Scandust att bedriva verksamhet"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Scandusts vd avvaktande

  2. Pingback: Landskrona Direkt | Befesa Scandusts existens i fara

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser