Scandusts vd avvaktande

befesa_scandust

Befesa Scandusts vd Fredrik Trydegård har ännu inte fått ta del av hela undersökningen som Länsstyrelsen genomfört på företaget. Han är också förvånad över beslutet att man tvingas stoppa produktionen. Han är dock öppen för ett samarbete för att komma till rätta med problemen även om han fortfarande inte vill säga att cyaniden kommer från Befesa Scandust.

Idag presenterar Länsstyrelsen resultatet av den provtagning de genomförde hos er förra veckan. Har du tagit del av resultatet?
–Nej, inte fullt ut. Jag har fått en del uppgifter per telefon.

Länsstyrelsen är helt övertygade om att just cyanidutsläppen kommer från er. Du har tidigare ställt dig tveksam till detta. Är du fortfarande av samma uppfattning?
– Vi vet ju vilken mark vi har företaget på. Här ligger utfyllnadsmassor som vi inte känner till.

Men enligt en del av expertisen så är cyanid något som försvinner snabbt och att om man hittar det så är det nytt.
– Det vet jag ingenting om.

Så du hävdar fortfarande att cyaniden inte kommer från Befesa Scandust.
– Jag vill se hela Länsstyrelsens undersökning innan jag uttalar mig om det.

Länsstyrelsen Skåne förbjuder miljöfarlig verksamhet på Befesa Scandust i Landskrona under nuvarande former. Förbudet gäller från och med söndagen den 11 december. Tror du att ni kan hitta någon så snabb lösning att ni kan fortsätta er produktion direkt?
– Det kan jag inte svara på förrän jag läst genom alla krav de ställer. Men jag vill poängtera att jag gärna vill ha ett samarbete med Länsstyrelsen så att vi kan hitta en lösning på de problem som finns hos oss. Vi jobbar hårt med vårt miljöarbete och vill inget hellre än att stoppa eventuella läckage.

När tror du att du får hela undersökningen och kan ge svar på frågor om densamma?
– Det vet jag inte idag.

Läs även: Länsstyrelsen förbjuder Befesa Scandust att bedriva verksamhet

Till arkivet