Annons

Stena tar över dan innan nyår

De boende på Sandvången och Pilängen får till nyår en ny fastighetsägare när allmännyttiga Landskronahem affär med Stena Fastigheter går igenom.

De boende på Sandvången och Pilängen får till nyår en ny fastighetsägare när allmännyttiga Landskronahems affär med Stena Fastigheter går igenom.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade i torsdags att de inte finner skäl till att meddela prövningstillstånd angående affären mellan AB Landskronahem och Stena Fastigheter Malmö AB. Kammarrättens avgörande står därmed fast. Detta innebär att affären vinner laga kraft.

Annons
 

2016-06-22 beslutades det i kommunfullmäktige att Stena Fastigheter Malmö AB får köpa sammanlagt 1 225 lägenheter och ett LSS-boende i områdena Sandvången och Pilängen av AB Landskronahem.

”Bakgrunden till affären är att Landskronahems styrelse har antagit en handlingsplan som bland annat innefattar långtgående åtgärder för att utveckla och stärka Karlslundsområdet, förstärka underhållet i bolagets fastighetsbestånd samt att ta höjd för de nya ägardirektiven som antogs 2015 där bolaget förväntas vara en aktiv aktör även med satsning på nyproduktion”, skriver Landskronahem i ett pressmeddelande sent på måndagseftermiddagen.  

I och med att Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att meddela att det inte kommer ske ett prövningstillstånd så står kammarrättens dom fast. Stena Fastigheter Malmö AB kommer att tillträda 2016-12-30.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser