Annons

Det blir inte favoriten som köper Haldex

Tyska ZF kommer inte att fullfölja Erbjudandet till aktieägarna i Haldex.

Tyska ZF kommer inte att fullfölja Erbjudandet till aktieägarna i Haldex.

Buden om Haldex har varit många. Tyska ZF var förordade men nu står det klart att det inte blir de som köper aktierna i Landskronabolaget.

Annons
 

Idag på morgonen meddelar ZF att man inte kommer att fullfölja sitt erbjudande till aktieägarna i Haldex. Efter ett par budhöjningar var budet uppe i 120 kronor kontant per aktie.

Det började i somras med att SAF-Holland erbjöd 94,42 kronor per aktie i Haldex och tre veckor senare gav ZF  ett bud på 100 kronor per aktie. Den 14 september offentliggjorde ZF en första höjning av priset i sitt erbjudande till 110 kronor kontant per aktie. Den 16 september 2016 offentliggjorde ZF en andra höjning av priset till 120 kronor kontant per aktie. Erbjudandet rekommenderades då också enhälligt av styrelsen i Haldex

Även Knorr-Bremse var med i budgivningen och kom även de med ett nytt bud – 125 kronor per aktie för Landskronaföretaget. Ett bud som styrelsen värderar lägre.
– ZF är klara med myndigheterna och har en tydlig deadline. Vi vet att pengarna kommer, sa Haldex tillförordnade ordförande Magnus Johansson till Dagens Industri i samband med buden menade att det låg i aktieägarnas intresse att det blev en hyggligt snabb affär.

Det så kallade ”Erbjudandet” från ZF har accepterats av aktieägare i Haldex representerande 4 238 980 aktier, motsvarande 9,59 procent av det totala antalet aktier och röster i Haldex.
– ZF kommer inte att förvärva dessa aktier, skriver företaget i dagens pressmeddelande.

Utöver de dryga 9 procenten av aktierna som ZF införskaffat genom ”Erbjudandet” har man också förvärvat 9 582 715 aktier i Haldex utanför själva erbjudandet, så att man idag innehar strax över 21 procent av aktierna i Landskronabolaget.

Erbjudandet var villkorat av att ZF skulle förvärva mer än 50 procent av det totala antalet aktier i Haldex. Eftersom detta villkor inte har uppfyllts har ZF beslutat att inte fullfölja Erbjudandet. Aktier som förvärvats i Erbjudandet kommer automatiskt att återföras till respektive ägare.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser