Midroc vill bygga på Strandbyn

I dessa områden vill Midroc bygga bostäder.
I dessa områden vill Midroc bygga bostäder.
I dessa områden vill Midroc bygga bostäder.
I dessa områden vill Midroc bygga bostäder.

Utvecklingen av Strandbyn i Norra Borstahusen pågår för fullt. Sakta men säkert växer helt nya kvarter upp. Nästa etablering görs av Midroc Land Development AB som vill bygga 30 radhus i 1,5 – 3 plan, samt ett flerbostadshus i tre plan med 13 lägenheter på området. På torsdagen tog kommunstyrelsen beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna markanvisningsavtalet.

Midroc kommer, om planerna och ritningarna godkänns, att betala  cirka 18 miljoner kronor för marken. Förändringar kan dock ske under detaljprojekteringen som kan påverka både antalet bostäder och köpeskillingen.

Till arkivet