Bidrag till Landskrona Foto och Tycho Brahe-museet

Från en kulturnämnd till en annan. Landskrona Foto fick idag 350 000 kronor.
Från en kulturnämnd till en annan. Landskrona Foto fick idag 350 000 kronor.
Från en kulturnämnd till en annan. Landskrona Foto fick idag 350 000 kronor.
Från en kulturnämnd till en annan. Landskrona Foto fick idag 350 000 kronor.

När Region Skåne idag beslutade att satsa 2,7 miljoner kronor på sju utvecklingsprojekt inom kulturområdet drog Landskrona något av en vinstlott. Hela tre projekt berör stadens kulturliv.

Dagens utdelning i Region Skånes kulturnämnd är en komplettering till årets första fördelning av utvecklingsbidrag, där det kom in sammanlagt 93 ansökningar om 19,2 miljoner kronor. Landskrona stads kulturnämnden får 350 000 kronor för Landskrona Foto, Tycho Brahe-museet på Ven får 270 000 kronor för ”Tycho on screen” vilket beskrivs som en ökad tillgänglighet och förståelse för barn. Det sista projektet som berör Landskrona är Doc Lounge – Doc Lounge Live 2016-2018 som får 300 000 kronor.
– Vi har i dag beslutat om bidrag till projekt som arbetar med teater, integration, kulturarv som mötesplats och tillgängliggörandet av kultur för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är ett viktigt steg på vägen att uppnå målsättningen om allas möjlighet att ta del av Skånes utbud av kultur, säger Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd, i en kommentar.

Landskrona stad, kulturnämnden – Landskrona Foto
Landskrona stad får bidrag för att skapa ett centrum för fotografi på nordisk nivå med inriktning på kunskapscenter för forskning kring den fotografiska bilden, svenskt fotomuseum, bevarandefrågor samt fotofestival.

Bidraget ger stöd till fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för det långsiktiga projektet Landskrona Foto. Målet är att etablera ett center med utbildning, forskning, fotohistorisk utställning, en internationell fotofestival samt olika aktiviteter inom samtida fotografi.

Genom att medvetet arbeta i nära dialog med kommunens egna kulturskapare kunde Landskrona år 2013 introducera Landskrona Fotofestival. Festivalen som har ett kvalitativt, internationellt och angeläget innehåll återkommer årligen och har fått stort genomslag. Festivalen är en del i Landskronas långsiktiga satsning på att skapa ett centrum och en mötesplats för fotografer och fotografiskt intresserade från Öresundsregionen och Europa.

Tycho Brahe-museet – Tycho on screen
Barnfamiljer och elever i grundskolan, särskilt barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kommer lättare kunna leva sig in och förstå hur människor levde under Tycho Brahes tid. Landskrona Museum får ett bidrag för att genom digital teknik och genom att utveckla olika inlärningsmetoder göra den nya basutställningen på Tycho Brahemuseet på Ven mer tillgänglig. Barnen tillsammans med vuxna får uppleva kulturarvet utifrån sina rörelser, sin känsel, hörsel och syn. Våren 2017 planeras den nya basutställningen öppna.

Doc Lounge – Doc Lounge Live 2016-2018
Doc Lounge får bidrag för att utveckla sitt arbete med filmvisningar kombinerade med publikarbete och kulturaktiviteter till fler kommuner i Skåne. Projektet Doc Lounge Live syftar till att fler människor främst i de mindre kommunerna i Skåne ska få större tillgång till ett utbud av internationella dokumentärfilmer.

Doc Lounge är en nordisk organisation med huvudkontor i Malmö och verksamhet på 19 orter i fyra länder. Utvecklingen av Doc Lounge under de snart 10 åren har också lett till ett stort kontaktnät i filmbranschen både nationellt och internationellt.

I Skåne finns en kontinuerlig visningsverksamhet i Malmö, Lund och Helsingborg. Därutöver har man också samarbetat med kommuner som Lomma, Höganäs, Svalöv, Landskrona och Skurup.

Projektet ”Doc Lounge Live 2016-2018” är treårigt och bidraget avser projektets första år då fler kommuner ska bli involverade i filmvisning av ett kvalitativt internationellt utbud i samarrangemang med andra kulturaktiviteter. Projektet innebär också att man tar hänsyn till de lokala förutsättningarna och ger stöd för lokalt arrangörskap och publikarbete i kommunerna.

Till arkivet