Annons

Torsdagsprogrammet på museet

Landskrona museum äger en stor samling Non Violence verk av Carl Fredrik Reuterswärd – i tema med denna samling erbjuder man den 11 februari 18.30 ett program om fred och frihet.
– Vi hälsar då Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) välkomna, meddelar Birthe Wibrand.

Representanter från IKFF besöker Landskrona museum den 11 februari kl. 18.30 och kommer då, i filmsalen, att berätta kort om sin hundraåriga historia av feministiskt fredsarbete med några höjdpunkter.
– De kommer att berätta om IKFFs fokusområden; kvinnors deltagande i fredsprocesser, konfliktförebyggande arbete och nedrustning samt diskutera Sveriges roll i detta arbete.  

Annons
 

Om IKFF
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women’s International League för Peace and Freedom (WILPF). Det unika för IKFF är att man som fredsorganisation arbetar för att öka kvinnors makt och politiska deltagande i allt beslutsfattande som rör fred, säkerhet och nedrustning.

IKFF Sverige samarbetar med sina systersektioner i Nigeria, DR Kongo, Kamerun och Colombia.

IKFF var en av de drivande krafterna när FN: s säkerhetsråd år 2000 antog resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Denna historiska resolution är den första någonsin som fokuserar på kvinnors deltagande i arbetet för att förebygga och lösa krig och konflikter. Den är också unik givet att det civila samhället aldrig tidigare har legat bakom en resolution från FN:s säkerhetsråd.

IKFF har idag rådgivande status vid FN: s organ ECOSOC, UNCTAD, UNESCO, FAO, ILO och UNICEF.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser