(S)atsa på trygghetsboende

I förra veckan skrev vi om den undersökning som omsorgsnämnden gjort på initiativ av Treklövern och som visar att äldre vill bo kvar hemma. Intern kritik riktades från ersättaren i nämnden Erik Rantzow (L) som ansåg att undersökningen inte höll måttet och menade att det  var slöseri med skattemedel.

Nu säger omsorgsnämndens 2:e vice ordförande socialdemokraten Alinda Zimmander sig inte heller hon känna till varför undersökningen gjordes.
– Vi fick resultatet av denna undersökning utan att tidigare fått någon som helst information om varken att den var på gång eller vilka frågor som ansågs vara av vikt, säger hon som dock menar att det kan vara intressant att få svar på hur morgondagens pensionärer ser på sitt framtida boende.

Alinda Zimmander berättar om en S-märkt motion som fullmäktige antagit i enighet där det gäller att se över behovet av ett trygghetsboende i Landskrona.
– Trots den politiska enighet i frågan har ingenting ännu hänt på den fronten, säger hon.

Just nu har regeringen en utredning ”Bostäder att bo kvar i” (SOU 2015:85) ute på remiss.
 – Denna utredning tipsade jag våra tjänstemän i förvaltningen om efter det har den varit uppe för diskussion med bland andra stadsutvecklingsbolagets chef Christian Alexandersson, säger Alinda Zimmander och avslutar.
– Trygghetsboende med allt det som ingår i konceptet kan ses som ett värdigare boende på ålderns höst än att behöva bli isolerad och ensam i sin lägenhet med personal från hemtjänsten som enda sociala kontakt i vardagen.

Läs mer:

Till arkivet