Annons

Skarp kritik mot boendeundersökning

Igår skrev vi om den boendeundersökning som initierats av omsorgsnämnden som pekar på att äldre vill bo kvar hemma även om hälsan skulle börjar svikta. Nu riktas intern kritik mot undersökningen.

Erik Rantzow (L) riktar skarp kritik mot undersökningen - Framtidens boende för äldre. Erik Rantzow (L) riktar skarp kritik mot undersökningen – Framtidens boende för äldre.Omsorgsnämndens ordförande, Jan Allan Beer (L) får nu kritik från sin partikamrat Erik Rantzow (L) som anser att den boendeundersökning som nämnden initierat och som ett oberoende undersökningsföretag tagit fram är under all kritik och rent av slöseri med skattemedel.
– Frågorna är felställda och ger upphov till missförstånd. Det gör undersökningen värdelös och därmed dyr och kan läggas i högen av annat ”slöseri. Den går inte att använda för att styra vår verksamhet framåt, säger Erik Rantzow.

Annons
 

Erik Rantzow som försökte uppmärksamma nämnden på en del frågeställningar som han anser felaktiga, fick inget gehör. Nu hör det till saken att han är ersättare i omsorgsnämnden och tillika en av stadens yngsta politiker och menar att det kan vara tufft när både förvaltningsledning och nämndens presidium går emot honom.
– Men jag fortsatte på gruppmöten i nämnden och med Treklövern att säga att undersökningen är värdelös, och det värsta av allt. De flesta håller med, säger han.
– Man är ju jobbig på nämnden om man ställer frågor som riskerar att dra ut på tiden, ALLA vill ju bara hem…, suckar han.

Erik Rantzow är även kritisk till hur beslutet om att undersökningen skulle genomföras togs. Enligt omsorgsnämndens protokoll från september informerade förvaltningschefen nämnden utförligt om syftet med medborgarundersökningen. Nämnden beslutade att godkänna informationen.
– Själva beslutet om att undersökningen skulle genomföras togs i hast, det finns dessutom stora brister i hur frågorna är ställda och om den riktar sig till rätt målgrupp av ”äldre” är även det synnerligen tveksamt, anser Erik Rantzow.

Av de 1000 utskickade undersökningarna inkom svar från 640 personer.
Målgruppen var personer i 60-70 årsåldern och av dessa bedömde 78 procent sitt hälsotillstånd som mycket bra alternativt bra. En referensgrupp bestående av tjänstemän och politiker har utarbetat enkätfrågorna tillsammans med undersökningsföretaget.

– Det är häpnadsväckande att nämnden inte fick på sitt bord vad den hade att ta ställning till. Förslaget till undersökning, med specifika frågeställningar, skickades först ut till nämndens ledamöter per mejl några dagar efter septembermötet. Vi tog alltså beslut om äldreundersökningen” i blindo, säger Erik Rantzow som enligt egen utsago opponerade sig på mötet men fick inget gehör från vare sig treklöver eller opposition.

Undersökningen lär kosta någonstans strax under 100 000 kronor och är pengar i sjön enligt Erik Rantzow.
– Vi ska vara rädda Landskronabornas skattepengar för bakom var och en av dem ligger hårt arbete och stor ansträngning. Detta är ett misslyckande, det är bara att erkänna.

Läs mer:
Undersökning visar: Äldre vill bo kvar hemma

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser