Annons

Undersökning visar: Äldre vill bo kvar hemma

Vid omsorgsnämndens sammanträde under onsdagen redovisade CMA Research AB den undersökning om framtidens boende för äldre som initierats av nämnden. Den visar starkt på att utvecklingen går mot att allt fler människor vill bo kvar och vårdas i hemmet.

Undersökningen visar att en majoritet av de 1000 tillfrågade 60-70 åringarna föredrar hemtjänst framför äldreboende. Många är också positiva till tanken på att flytta till ett trygghetsboende, men mer än var fjärde Landskronabo i den undersökta åldersgruppen kan inte tänka sig att flytta över huvud taget, varken nu eller om 20 år.

Annons
 

– Resultatet av vår undersökning visar att vi är på rätt väg i Landskrona, säger omsorgsnämndens ordförande, Jan Allan Beer (L).
– Vi planerar framtidens äldreomsorg efter att det kommer att ställas allt större krav på hemtjänst, medan vi inte ser något behov av nya äldreboenden förrän tidigast några år in på 2020-talet.

För dem som kan tänka sig att flytta är månadskostnaden den viktigaste frågan. Närhet till kollektivtrafik och service betyder också mycket, liksom hiss och balkong.

För många är det en självklarhet att ett framtida boende ska ha teknik som bredband, kabel-tv och tvättmaskin i lägenheten.

– Utvecklingen i samhället går mot att allt fler människor vill och ska vårdas i hemmet, säger Christin Jonsson, förvaltningschef.
– Detta ska ske bland annat med hjälp av mobila team som kommer hem till vårdtagaren i stället för sjukhusbesök. En väl fungerande hemtjänst är därför nyckeln till en framgångsrik verksamhet.

För framför allt de äldre i åldersintervallet 60-70 år är det viktigt att ett framtida boende har en gemensamhetslokal, restaurang eller gemensamma måltider. Sju av tio tillfrågade skulle kunna tänka sig att flytta till ett trygghetsboende/seniorboende.
– För att uppfylla de önskemålen arbetar vi nu med att intressera fastighetsägare för att starta ett trygghetsboende, vilket skulle bli Landskronas första, avslutar Jan Allan Beer.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser