Annons

Årets kulturstipendiater presenterad


Kulturnämndens ordförande Csaba Bene Perlenberg (-) presenterar årets kulturstipendiater.

Idag presenterades årets kulturstipendiater i samband med ett kulturmingel på Landskrona Teater. Stipendiaterna är rockbandet Royal Ruckus, författaren Ann Gomér samt journalisten Ali Alabdallah.

Annons
 

Royal Ruckus har i år slagit genom på riktigt. Ett flertal spelningar runt om i landet toppades med att bandet spelade på festivalen Sweden Rock i somras.

Ann Gomér är en mångsysslare som Landskrona Direkt skrivit mycket om. Det senaste året är det dock hennes böcker som riktar sig till barn med intellektuella funktionsnedsättningar som stått i fokus. Böcker som även fått internationella hyllningar.

Den tredje stipendiaten är journalisten Ali Alabdallah från Syrien som under året arrangerat nyhetscafé på stadsbiblioteket. Med stor entusiasm har han intervjuat allt från kommunala politiker till Landskrona Direkt då publiken till största del har bestått av nytillkomna innevånare.

Royal Ruckus har gjort en jävla massa spelningar på kort tid och kommit att bli något av Landskronas The Sounds, svor kulturnämndens ordförande Csaba Bene Perlenberg (-) och såg de 15 000 kronorna som bandet tilldelades som ”en uppmuntran till kommande stordåd”.
– Och en brakfest, inflikade bandets gitarrist Oscar Ericsson.
Sångerskan Guernica Mancini förklarade att pengarna kommer väl till pass när bandet ska iväg och spela i Tyskland.
– Vi behöver ta fram merchandise, i form av T-shirts och vinylskivor, sa hon 
– Ballt, ansåg Csaba Bene Perlenberg.
Royal Ruckus är osignerade men lyckas trots detta ge ut såväl skivor som att få spelningar.
– Vår nya EP som kom den 6 november har blivit väl emottagen och när det gäller gig så brukar ett gig ge oss två nya, sa Guernica Mancini.

Kulturstipendieutskottets motivering löd enligt följande:
“Kultur är att resa – i sig själv och med sin gärning in i andra människors liv. Men det kan också vara att turnera, som Landskronabandet The Royal Ruckus gjort med över 100 spelningar sedan starten 2012. Det är tydligt att denna framåtrörelse är en del av bandets ryggrad – genom hårt arbete och långa timmar i replokalen har de tillsammans skapat en helhet som uppvisar ett musikaliskt självförtroende som imponerar. Det här är rock’n’roll på riktigt.

Att spela i ett band är även att bilda en familj. Man för inte bara med sig sina unika instrument, man tillför även sina egna karaktärsdrag. Och det räcker inte med att man gillar att lira musik – man måste älska att lira ihop.

2015 har varit ett genombrottsår för The Royal Ruckus, med vinst på Popkorn-
tävlingen på The Tivoli i Helsingborg, festivaldebut på Rockstage-scenen på Sweden Rock Festival och en rad olika stadsfestivaler.

För sitt sound och sin imponerande resa som vi endast sett början på får The Royal Ruckus Landskrona stads kulturstipendium 2015.”

Vansinnigt kul
Ann Gomér som idag ensam driver Landskrona vision producerar böcker och filmer främst för målgruppen barn och unga med särskilda behov. På sistone har hennes författarskap tagit överhand och redan har hon hela sex utgivningar inbokade under 2016.
Det rör sig om två lättlästa böcker för barn och sen har jag fyra böcker som är inriktade mot SFI-utbildningen, berättade hon som naturligtvis var både glad och stolt över sitt pris som utöver själva hedersbetygelsen innebar 15 000 kronor på kontot.
– Det är vansinnigt kul. För pengarna tänker jag köpa mig tid att skriva, sa hon och drömde sig söderut allt med de regntungadropparna slog mot Landskrona teaters fönster.

Ann Gomér tilldelades stipendiet med motiveringen:
”Kultur är en mångfald av röster – och att ge röst åt de som kanske inte alltid kan föra sin egen talan eller som har svårt att utan hjälp ta sig fram i världen. Ann Gomér har via en bred plattform som filmare, fotograf, musiker och författare öppnat upp dörren till kulturen för barn och unga med funktionshinder. Hennes olika produktioner såsom lättlästa böcker, filmer och senast spel har nått en stor spridning och används bland annat i särskolor runt om i hela Sverige.

Att känna sig sedd och förstådd är den största trygghetskänslan – en känsla som Ann uppvisat en förmåga att skapa berättelser och mediaupplevelser kring.
Ann har förvaltat sitt föräldraskap till en dotter med funktionshinder på ett generöst och insiktsfullt vis, och därmed skapat förståelse för andra människors unika förutsättningar. För sin tonsäkerhet, sitt driv och fantasirikedom får Ann Gomér Landskrona stads kulturstipendium 2015.”

Nyhetscaféets grundare
Till sist i den välförtjänta mottagartrion var den syrianske journalisten Ali Alabdallah som startat upp Nyhetscaféet på stadsbiblioteket som erhöll 20 000 kronor.
– Han är en förnyare av Landskronas kulturliv som gjort en enorm insats för Landskrona stad, sa Csaba Bene Perlenberg och berömde journalisten för att vara en brobyggare mellan svenskar och nyanlända.

Ali Alabdallah har en klar idé om vad han ska använda stipendiet till.
– Jag tänker mig en videokanal på Youtube, så att tankarna som finns kring Nyhetscaféet kan få spridning i hela landet. Det saknas idag en röst för nyanlända. Mitt syfte är att sprida kunskap och minska främlingsfientligheten i samhället.

Ali Alabdallah får stipendiet med motiveringen:
“Kultur är möten mellan människor. Sedan januari 2015 har den syriske journalisten Ali Alabdallah på eget initiativ drivit Nyhetscaféet på Landskrona stadsbibliotek. Där har han skapat en mötesplats mellan nyanlända, tidigare invandrare och svenskar utifrån aktuella nyheter och samhällsfrågor. Genom att bjuda in representanter för samhället har han gett nyanlända en unik kontaktyta och dialogmöjlighet med Landskrona och det svenska samhället. Samtidigt har de inbjudna gästerna fått en ökad förståelse för de utmaningar och trösklar som de nyanlända möter.

Ali har skapat en mötesplats och en brygga mellan människor och det svenska samhället. För sin nyfikenhet, sitt mod och sin kulturgärning för alla Landskronabor, nya som gamla, får han Landskrona stads kulturstipendium 2015”


Oscar Ericsson, Martin Bötn Larsen, Ann Gomér och Linus Sörensen samt sittande Guernica Mancini och Ali Alabdallah har alla erhållit Landskrona stads kulturstipendium.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser