PLANKET - Inlägg på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Inte friskvård i sig som är problemet utan personallogistiken

Replik till: Friskvård på betald arbetstid lönar sig

Hej Jenny/Mecide

Jag är en av dom som röstade ned motionen om en friskvårdstimme till alla Landskrona kommuns anställda.

Till att börja med får jag säga att jag håller med i sak. Träning, aktiv och hälsosam livsstil lönar sig och är något inte bara arbetsgivare har nytta av, utan både för egen del, men även för samhället i stort.

Kroppen skall hålla länge (helst hela livet) och det är bara genom eget underhåll som den kommer att göra det.

Att undersökningar visar sig att medarbetare som tränar på arbetstid ger resultatet av friskare medarbetare är kanske inte direkt en nyhet. Lika lite som att medarbetare som tränar på sin fritid är hälsosammare och ”mindre sjuka” (oftast) är något som revolutionerar forskningen.

Så, lönar det sig bättre att träna på sitt arbete, typ friskvårdstimme, eller är effekten likadan om den görs utanför arbetstid?

Nej, självklart spelar det ingen roll när friskvård görs, huvudsaken ATT den utförs.

Jag som röstade nej till att införa en friskvårdstimme gjorde det inte för att missunna personalen ett hälsosamt leverne, eller att jag inte inser fördelarna med att hålla igång kroppen.

Jenny och Mecide säger själv att det finns svårigheter att organisera friskvårdstimmen, och att inte treklövern har viljan och kreativiteten att lösa det.

Men, Jenny/Mecide, det är inte treklövern som skall lösa personallogistiken för att få ihop detta. Det är de chefer, på alla nivåer, som skall planera in ytterligare en timme i veckan för personalen, eller, rättare sagt, planera in en timmes frånvaro. Likaså skall de arbetsuppgifter som skulle utförts på friskvårdstimmen, utföras av någon annan? Att en hög chef kan skjuta på en arbetsuppgift och istället göra de arbetsuppgifterna lite senare,  är inte samma sak som att personal inom hemtjänsten kan gå ifrån en timme.

Likaså kan vi inte heller tvinga på någon att medverka, hur skulle vi lösa det för dom?

Man skall även ha i åtanke att bara för man har möjlighet till friskvårdstimmen, får man även se till antalet som dels utnyttjar den, som till effekten av det.

Erfarenhetsmässigt är det ofta så att personer som nyttjar de friskvårdserbjudande som ges av företag eller kommuner, ofta även har redan har en aktiv fritid, oaktat friskvårdsavtal eller ej. Man tar ett eget ansvar för sin hälsa.

Landskrona stad erbjuder friskvårdsbidrag, och enligt uppgift är det ca 44% som nyttjar detta. Jag är övertygad om att det är bättre att satsa på att den procentsatsen ökar. Då kan friskvården ske när du önskar den och inte när din chef planerar in den till dig (vare sig du vill eller inte).

Så, summerat är det inte när man har friskvård, utan att man har det, och att planera in en hel organisation, men så vitt skilda arbetsuppgifter, är inget jag vill påtvinga de som redan kämpar med att få personalnärvaro att gå ihop.

Mvh//Tony Petersson (L)

Jobbjakt i Öresundsregionen

Dags igen med jobbmässa på tvärs över Öresund i Mässan på Mässgatan 6 i Hyllie, Malmö. Den skulle gå av stapeln 25 oktober 2022. Så långt så väl. Tidpunkt skulle vara klockan 10 till 13, trodde jag. Eller så var det 10 till 15.30.

Vi, d v s  jag och fotografen Fessor avreste klockan 11.21 med tåg till Malmö C för vidare befordran till mässan i taxi. Vi ankom cirka 12.15. Mässan var lunchstängd kl 12 till 13, dvs förvirring med m.a.p. tidsplanering.

Medan vi stod  utanför mässans entrédörr,  samlades allt fler arbetssökande. Dessa blev successivt alltmer frustrerade. Det kom så många, att de tvingades stå i kö.

 

Tommy pratar sig varm för Europaspåret.

Det fanns många utställare på plats och stämningen var munter, när man väl kommit in som sagt. Det blev trångt och stressigt.
Totalt kom lite mer än 2000 personer vilket motsvarade antalet anmälda. Arrangören var mycket nöjd.

PS. Den 26 oktober 2022 kl 10 till 12 hölls online gränshinder- konferens på temat:
“Ditt gräns problem”.  Arrangör Öresunddirekt och Öresundsinstituttet. Värd var landshövding Anneli Hulthén

Tommy Jonasson f d universitetslektor

Friskvård på betald arbetstid lönar sig

Vi Socialdemokrater påstår att träning på betald arbetstid lönar sig. I kommunfullmäktige torsdagen den 27 oktober så behandlades vår motion gällande införande av friskvård på betald arbetstid för samtliga anställda i Landskrona stad.

Motionen behandlades och avslogs i vanlig ordning.

Treklöverns svar för att motionen skulle avslås var ganska märkliga men det var tydligt att satsa på personalen är inte något för dem som styr och ett av svaren vi fick när Treklöverns argument tröt, så var det slutliga svaret innan debatten tog slut- Att lägga en så STOR kostnad på personalen är inte aktuellt. De var tydligt att man ser Landskrona stads personal som en kostnad.

Vi Socialdemokrater tycker att god personalvård är något som i högsta grad borde prioriteras. Det finns flertalet studier som visar att arbetstagare som erbjuds friskvårdinsatser på betald arbetstid har färre sjukskrivningar och mår bättre, samtidigt som kostnaderna sjunker för arbetsgivaren när sjukfrånvaron minskar och anställda utför lika mycket arbete som tidigare.

Träning på arbetstid kostar inte- Vare sig man mäter produktivitet eller sjukfrånvarokostnader! Samtidigt som hälsan förbättras!

En timme i veckan motsvarar 12 minuter per arbetsdag eller 2,5 procent minskad arbetstid – 12 minuter per dag är inte mycket det är förmodligen vad många av oss, spenderar stirrandes på vår kaffekopp i väntan på ökande av koncentrationsförmåga och energi.

Man ska se införandet av friskvård på betald arbetstid som en investering, inte som en förlust av arbetstid, eller se problem som kan komma på vägen.

Vi Socialdemokrater vill att samtliga anställda i Landskrona Stad ska få den möjligheten. De anställdas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet.

Men åter igen så säger man nej när det gäller att vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Treklövern tycker att friskvårdsbidraget på 2000 kr per år räcker men friskvårdsbidraget gäller ju inte för alla.
Har man en kortare anställning än tre månader så gäller inte friskvårdsbidraget. Här lönediskrimineras många människor som utför arbete för Landskrona stad, vilket inte är lagligt!

Man kan förstå att det kan finnas svårigheter att organisera friskvårdstimmen men vi tror att det finns ett annat problem.
Det saknas helt enkelt, kreativitet och vilja från Treklövern!

Några som erbjuder friskvård på betald arbetstid idag är bla, Lunds Universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Tullverket, Karlskrona kommun, Jönköpings kommun och Öresundsgymnasiet Landskrona.

Slutligen vill vi nämna att Arbetsmiljöverket som är en statlig myndighet, experter på arbetsmiljöområden, ger möjlighet till all sin personal, en betald friskvårdstimme per vecka.

Varför vågar inte Treklövern pröva?

Jenny Tillander (S)
Mecide Özer (S)

Apropå Årets Arkitektkommun – 2022 & 2023

Grattis Landskrona till den hedersamma andra platsen när det gäller arkitektur bland Sverige 290 kommuner!

Konkurrensen har säkert varit knivskarp. Arkitekterna som uttalat sig om kommunerna måste ha slitit ut hundratals, för att inte säga tusentals vinkelhakar, innan de kom fram till vilka kommuner som presterade den mest rätlinjiga arkitekturen. Den arkitektur där i det närmaste alla vinklar och vrår är exakt 90 grader. Där kvadrater och rektanglar i betong, glas och tegel avlöser varandra i en aldrig sinande ström. Där störande och oroande former, inte minst sådana som antyder organisk form, är portförbjudna. Allt för att tillförsäkra enhetlighet och funktionalitet; allt för att tillförsäkra att ingen ska behöva störas och oroas av något som är runt, ovalt, vågformat eller, för den delen, vågat.

Men här i Landskrona har vi en lång tradition att bygga på. Vinkelhaken har kommit till användning i Landskrona sedan decennier tillbaka. Det är med ett igenkännande leende man ser fyrkanterna staplas ovanpå varandra på Jäntan och andra ställen runt om i staden. Kvarteret Falken kommer i tankarna, ett kvarter som förtvinade under Sofia Albertinas höga torn, men som sedan några år tillbaka fått en pendang i nya Hotel Öresund – tillsammans utgör Falken och Hotel Öresund idag en harmonisk enhet i stadsbilden.

Det enda som grämer mig är att den så kallade Kumlabunkern (detta oberättigade öknamn) vid Norra Infartsgatan jämnades med marken. Denna estetiskt avskalade byggnad hade, i all sin nakenhet, idag kunnat stå fram som ett bevis på den ståndaktiga kontinuitet som kännetecknar byggandet i Landskrona.

Dock, det är ju tur att Polishuset ännu står kvar där det står; synd bara att det överdrivet ornamenterade Rådhuset förtar helhetsintrycket. Riv det antikverande eländet och bygg ett nytt, rätvinkligt och rätlinjigt; då är säkerligen förstaplatsen säkrad 2023.

Jan Nilsson
Boende på Öster

Fritidsbankens existentiella hot; ett resultat av högerbudgeten

Ännu en gång drabbas Landskrona negativt utav en blåbrun högerbudget.

Idag skriver Landskronadirekt att Fritidsbankens finansiering närmar sig sitt slut.
Fritidsbanken har finansierats av DELMOS (Delegationen mot Segregation) en myndighet som finansierat och drivit arbete mot segregation i flertalet kommuner över Sverige.

Arbetet mot segregation är något alla partier under valrörelsen talade vitt och brett om, hur viktigt det är. Vi har dessutom sett det fantastiska jobb som utförts av Fritidsbanken och deras medarbetare. Något som uppskattats av såväl unga som gamla.

Men nu, precis som med arbetsförmedlingen, riskerar ännu ett viktigt arbete i vår kommun försvinna. Båda dessa exempel är på grund av oansvariga riksbudgetar, nu senast en som valt att avsluta finansiering av DELMOS.

Det är dags att våra högerpartier i Landskrona börjar protestera uppåt. Berättar hur deras rikspolitik aktivt påverkar vår kommun och våra medborgare negativt.
Om det blivit såhär med två blåbruna höstbudgetar, hur blir det då under fyra år med en blåbrun regering?

Något värt att ha i tankarna.

David Bergström
Vänsterpartiet Landskrona

Miljöpartiets roll i Treklövern

De eventuella striderna inom MP i Landskrona dementeras av Elvir Mesanovic, men framför allt kommenteras och dementeras de av Torkild Strandberg, efter vad man läste i Landskrona Direkt 24/10-22. Av intervjun förstår man att Strandberg är angelägen om att inlemma MP i sin, enligt min mening, starkt högerkonservativa kommunledning, där då Lisa Flinth är kommunfullmäktiges ordförande.

Att Strandberg styr MP och Mesanovic och vad MP får tycka och tänka anar och förstår man, men man trodde att MP:s nye ordförande Jesper Olsson skulle våga sticka ut lite. Före valet lät det på honom som om han kunde tänka sig andra samarbetspartners och egna åsikter.

Mesanovic verkar fortsätta att vara Torkilds ” springpåg” och håller hårt i sin rätt att ”få” kommunalrådsposten. Den är  hans”, enligt vad han uttalat i Landskrona Direkt 24/10-22. Ja, ja vi måste ju alla ha en födkrok och en kommunalrådslön är ju säkert inte fy skam.
En sån lön skulle många vilja ”få” i dagens läge.

Patetiskt är det att en man som, när han valdes in som förstanamn i MP 2017, tydligt uttalade att han minsann kommer att höras ( Landskrona Direkt 7/9-17), nu bara koms ihåg som ett bihang till sin ledare Strandberg i Treklövern. Man kan undra om Jesper Olsson också redan har inordnat sig i den rollen?

Att Treklöverns klimatplan så kraftigt underkändes av både Miljöförvaltning som Naturskyddsförening och fick synpunkter av grannkommunen ( HD 20/10-22), visar på att MP och miljöarbete spelar en väldigt liten roll i Torkilds Treklöver. På Landskrona Direkt 24/8-22 undrade tom en insändare var Mesanovic hållit hus när han under hela valperioden missat att bekymra sig om arbetsmiljön för anställda i kommunen.
Men man kanske inte vill vara ett miljöparti utan nöjer sig med att vara ett stödparti åt Strandberg?

Lena Nilsson

Terkel i knibe

Terkel i knibe, var en dansk film…

Verkligheten visar att Torkild Strandberg är i knipa!
Han beter sig som en enväldig härskare. Han ser till att nepotismen får genomslag i  staden.
Hans ex. Lisa Flinth utser han och 27 andra fullmäktigeledamöter  till ”Borgmästare”.
Hur är det med Lisa Flinths vandel?
Den är högst tvivelaktig. Vi vet att Lisa Flinth blev tagen med byxorna nere i Kalla Fakta, TV4.
Lisa Flinth föreslår medvetet lagbrott i programmet. Hon har även medvetet fuskat med att inte betala för resor med Ventrafiken! Lisa har du fler lik i garderoben?
Kan vi i Landskrona ha en ”Borgmästare” med  så tvivelaktig vandel?
Till de 28 fullmäktigeledamöter som röstade fram Lisa Flinth till ”Borgmästare”, ni borde genast ställa er i skamvrån och jag skall komma med en strut  som skall placeras på huvudet på ledamöterna med texten: Jag är en dumsnut!!!
Mats Å Karlsson

Idag är det skyddsombudens dag

I dag vill vi Socialdemokraterna i Landskronas särskilt rikta en hyllning till alla skyddsombud ute i verksamheterna.
Skyddsombuden ska framförallt äras och hyllas på arbetsplatsen eller i sin lokala fackliga organisation, nära de som valt dom i förtroende. De bedriver ett fantastiskt arbete som minskar risker och brister som kan leda till ohälsa och olyckor på arbetsplatserna.

Skyddsombudens arbete handlar om liv och död.
Det är ni som gör våra jobb och svensk arbetsmarknad tryggare. Det är ni som håller Sverige uppe och som ser till att alla arbetare kommer hem efter jobbet och träffar sina nära och kära.

De fackliga skyddsombuden ska våga bedriva arbetsmiljöarbetet utan att riskera jobbet, repressalier eller hindras i uppdraget. Rör inte våra skyddsombud runt om i landet. Låt dem istället få tillträde till fler arbetsplatser! Genom det skulle vi rädda fler liv och även stoppa arbetslivskriminalitet som dränerar välfärden och våra trygghetssystem på resurser.

Stort tack för att ni finns. Ni gör ett livsviktigt arbete och räddar liv.

Adis Heldic (S)
Facklig ledare

Blipp, blipp, blipp

Den 15 oktober 2022 klockan 16 :17 publicerades här på Planket en artikel författad av Pontus Eriksson med  rubriken:  Blipp.

Den handlar om pengar, kort och gott. “Money Talks” och “cash is king” även om frun bestämmer. Vad får man nu för sina pengar?

Pontus diskutera valutakurser.  US – dollar (USD), Euro (EUR) och Schweizerfrance  (CHF) har stigit enormt i förhållande till svenska kronor (SEK) ska tilläggas och varför blev det så? Dags för en näringslivsdag på den frågeställningen, eller hur?

Sen lite, som en parentes, så tar Pontus upp danska kronor (DKK) som har ankrat i Euron och ligger ytterst nära 1,50 kr nu.

Med detta sagt tänkte jag: Idag kostar en USA dollar 11 kr d.v.s. ungefär dubbelt mot 5 kr kring 1970. Hur var det med det danska kronorna på den tiden? Jag ringde till Sveriges riksbank och fick veta att en dansk krona då kostade 70 till 75 öre.

Tjejen jag talade med berättade, att hon har kompisar som bor i Malmö och jobbar i Köpenhamn. Så en förankring av Landskrona med Köpenhamn är guld värd för den, som vill jobba i centrala Köpenhamn

Med en snabbgående båt till Nordhavnen från Skeppsbrokajen så blir restiden mellan bostad och arbetsplats rimlig, ca 40-50 minuter från dörr till dörr, vilket innebär en halvering i förhållande till i dag

Många pendlar från Landskrona till Malmö trots att det är obekvämt framför allt i rusningstrafik. Redan en båtlinje Landskrona – Köpenhamn skulle minska trycket på järnvägarna och på vägnätet runt Landskrona  dvs Helsingborg – Lund och Malmö. Det ger mer plats för godstrafik.

Arbetslösa landskronabo kan ju då söka jobb i centrala Köpenhamn och får bättre betalt än i de nyssnämnda tre städerna. Och de slipper trängas med långtradare på E4:an, leta parkeringsplats och stå i överfulla Öresundståg, som ibland är försenade.

Båtresan från Skeppsbron i Landskrona till orientkaj i Köpenhamn kan med miljövänlig teknik klaras av på lite över 20 minuter och då man hinner man med kaffe och kaka.

Detta banar vägen för Europaspåret. Fastighetsvärdena stiger!

PS. Greater Copenhagen arrangerar jobbmässa på tvärs över Öresund den 25 oktober (OBS Imorgon) på Malmömässan Mässgatan 6 kl 10 – 13

Tommy Jonasson f d universitetslektor

Våra elever förtjänar en bättre skola

Högerpartierna privatiserar, avreglerar och säljer ut det vi tillsammans äger, bland annat vår skola. Högerpartierna har ”rullat ut röda mattan” till olika bolag med utländska riskkapitalister som överhuvudtaget inte bryr sig om svenska folket. Privata utländska företag tar ut miljardvinster av våra skattepengar men största förlorare är alla skolbarn i Sverige.

Det som är helt unikt i Sverige är att man kan komma som ett utländskt företag, öppna en skola och ha färre behöriga lärare, ingen skolgård, inga pennor till elever och inget bibliotek.

De fyra största skolkoncernerna har tillsammans tjänat drygt 1,3 miljarder kronor det senaste året, visar SVT:s kartläggning. Samtidigt visar en ny OECD rapport att svenska lärare jobbar mest i Norden men tjänar minst, skriver Skolvärlden https://skolvarlden.se/artiklar/svenska-larare-jobbar-mest-i-norden-men-tjanar-minst

Vi tycker att de slipper undan all granskning och kritik för saker som de flesta svenskar skulle tycka är helt sjukt, om de bara visste om hur det går till.

Bara ta de senaste exemplen på friskolereformens galenskap. Ett gymnasium utan hästar som ska utbilda elever i hästhållning, skriver tidningen Expressen https://www.expressen.se/ledare/en-hastskola-utan-hastar-bara-i-sverige/ eller en skolkoncern som tog kontroll över en fotbollsklubb  https://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/skolkoncernen-som-tog-kontroll-over-en-fotbollsklubb/

I ett debattinlägg här på Landskrona Direkt https://www.landskronadirekt.com/2022/10/05/tank-om-det-inte-fanns-larare/ beskriver Ingrid Lyberg för Lärarnas Riksförbund och Göran Andersson för Lärarförbundet, Landskronas problem varför skolan inte fungerar idag. Tyvärr så kommer den nya regeringen inte att lyssna på er, de tänker på aktieägarna i första hand.

Det kan inte få fortsätta som i Kiruna där lärarna inte har tid att hinna äta lunch, ta rast eller ens gå på toaletten. Lärare som undervisar 45 barn ensamma – i ämnen de inte kan, läs mer om det här på Aftonbladet https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3E4RO9/skolorna-stangde-efter-lararnas-larm-45-barn-i-en-klass

Ingen av högerpartierna tänker på våra elever och vår skola. De tillåter att de svenska friskolekoncernen köper skolor i Saudiarabien – för svenska skattemedel och för svensk skolpeng. Mer om det hittar ni i tidningen Läraren https://www.lararen.se/nyheter/senaste-nytt/kunskapsskolan-storsatsar-i-saudiarabien , som ges ut av Lärarförbundet.

Det är totalt vansinnigt att Sverigedemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna tillåter att flytta skolpengar till en sporthall, ett bandylag eller till Pakistan.

Friskolereformens 30 år av misslyckande bör leda till totalstopp för all privatisering av skattefinansierad välfärd!

Det nya förslaget om vinstförbud kommer vara tandlöst och det vet man om.

Vi behöver göra något helt annat. Vi socialdemokrater vill bla ha fler behöriga lärare, bättre anställningsvillkor för lärare, bättre arbetsmiljö, bättre förutsättningar för undervisning. Lärarnas profession måste återupprättas och vi vill att varenda skattekrona som går till skolan ska stanna i Sverige och gå till våra fantastiska elever och till våra underbara och duktiga lärare.

Adis Heldic (S)
Jenny Tillander (S)