PLANKET - Inlägg på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Avslutande svar till Jan Nilsson

Jan, du har rätt i att du inte utpekade SD som rasister eller nazister i din insändare. Där kunde jag varit tydligare att det inte var riktat mot dig specifik, utan det riktade sig mer till allmänheten. Ber om ursäkt om du tog illa vid dig.

Sverigedemokraterna är inte nationalkonservativa, utan vi är ”ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn”.
Socialkonservatism bygger på social rättvisa kombinerat med en konservativ syn på lag och ordning och försiktighet inför reformer, och nationalism.

När det gäller fullmäktigemötet i måndags och val av ordförande så är det upp till varje parti att nominera en kandidat oavsett vandel och bristande regelefterlevnad.

Precis som Jan Nilsson skriver så är nog synen på bristande vandel olika i våra politiska partier.

Stefan Olsson (SD)
Oppositionsråd

Svar till Ylva Jönsson

Det är tråkigt att höra att du upplever dig ha så många problem med ditt boende. Vi träffar dig gärna för ett samtal, hör av dig till oss på 0418-56900 eller info@landskronahem.se så bokar vi en tid.

Landskronahem
genom Alexandra Trossling, marknads- och utvecklingschef

Svar till Stefan Olsson

Jag förstår inte riktigt vad det Stefan Olsson framför i sitt inlägg har för bäring på mitt inlägg. Inte minst hans ord i avslutningen förvånar mig: ”Till alla som tycker att Tidöavtalets beaktande av ’vandel’ gör regeringen eller SD till rasister, nazister eller främlingsfientliga.” I mitt inlägg finns inget som ens ger en antydan till sådana tankar från min sida; om man nu inte tolkar begreppet nationalkonservativ som liktydigt med rasism, nazism eller xenofobi.

Att Socialdemokraterna och Morgan Johansson använder sig av begreppet vandel, och för den delen även företrädare för andra partier, är inte obekant för mig. Jag vill dock med bestämdhet hävda att det i mina öron lätt antikverade och svårdefinierbara uttrycket vandel åter kommit i ropet som följd av det allt hårdare politiska debattklimatet under senare år. En process som jag menar SD varit och är drivande i.

Men jag vill trots allt tacka Stefan Olsson. Han citerar i sitt inlägg Tidö-avtalets skrivningar kring vandel, det vill säga vad som kan anses vara bristande vandel. Skrivningarna är väldigt upplysande. Inte minst då det bland exemplen finns med: ”bristande regelefterlevnad”. Därmed finner jag i vart fall en koppling mellan Stefan Olssons inlägg och mitt.

Om nu ”bristande regelefterlevnad” är att definiera som ett exempel på bristande vandel, hur kan det då komma sig att kommunfullmäktige, som Stefan Olsson är ledamot av, i måndags valde den ordförande de valde?

År det kanske så att bristande vandel har olika innebörd beroende av vem vi talar om?

Jan Nilsson
boende på Öster

Begreppet vandel är inget nytt

Svar till Jan Nilsson.

För mig är all form av repression bekymmersam, men det är fullständigt kontraproduktivt att skrika ”rasism och främlingsfientlighet” för att Sverige harmoniserar sina regelverk med det Norge och Danmark haft i 20 års tid.
Utlänningslagen 5 kap. 17 § – skrivningarna om vandel föreslogs av Socialdemokraterna 2021.
25 juni 2020 lämnade Socialdemokraterna över ett förhandlingsbud till de andra partierna i den s.k. migrationskommittén. Bland annat ställde S sig bakom om att ha tillfälliga uppehållstillstånd som regel. För att få uppehållstillstånd ville S att det bör införas krav på ”vandel, försörjning och kunskap i språk och samhällskunskap”.

Vidare sa Morgan Johansson (S) 14/2–20 i en debatt i kammaren.
”Det är klart att vi inte ska ha några säkerhetsrisker som svenska medborgare. Folk som har begått krigsbrott eller andra sådana brott ska vi inte heller ha som svenska medborgare. Därför finns den regel som vi talar om här, nämligen att man ska ha haft och kunna förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Den regeln tillämpas av Migrationsverket. Migrationsverket avslår varje år tusentals ansökningar om medborgarskap, varav lite drygt 1 000 på grund av just vandel, det vill säga att man till exempel har begått brott.”
https://riksdagsdata.oru.se/enkammarriksdagen/anforande?uuid=fed276cb-2d74-ea11-9134-0090facf175a&fbclid=IwAR3SStxfUdzJouNe8ryy5mTSQPpIXcPyttVoZi7t153XbSWTOxWkQKFLZUs
Helt i linje med Tidöavtalets innehåll.

Därutöver har SD även fått igenom kravet om att utreda möjligheten att utvisa utländska medborgare på grund av ”bristande vandel”.
”Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svenska gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. En utredning ska därför uppdras att analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar av bristande vandel”, står det i Tidöavtalet.

”Med bristande vandel avses förhållanden såsom bristande regelefterlevnad, association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet”.

I utredningen kring vandel ingår att:

  • Kartlägga möjligheterna att utvisa utlänningar i tidigare svensk utlänningslagstiftning.
  • Kartlägga möjligheten att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel i andra jämförbara länder.
  • Analysera de rättsliga möjligheterna att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel utifrån svensk grundlag, EU-rätten, Europakonventionen, och andra folkrättsliga åtaganden.
  • Ta fram författningsförslag för att i den utsträckning det är möjligt återinföra en möjlighet att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel.

Till alla som tycker att Tidöavtalets beaktande av ”vandel” gör regeringen eller SD till rasister, nazister eller främlingsfientliga, vill jag påminna om att begreppet redan beaktas i den socialdemokratiskt stöttade utlänningslagen.

Stefan Olsson (SD)
Oppositionsråd

Svar till David Bergström

På måndag hade vi vårt första sammanträde i kommunfullmäktige där Lisa Flinth blev vald till ordförande. Beslutet väckte förvåning hos oss i Partiet Nyans, då vi är medvetna om skandalen hon varit med om och en av våra ersättare har tidigare skrivit om det på sociala medier.

Vi ställer oss absolut inte bakom valet av Lisa Flinth som kommunfullmäktiges nya ordförande och jag vet inte hur David Bergström drog den slutsatsen om att vi på något sätt skulle stödja valet.

Att vi på vårt första sammanträde inte visste var vi skulle sitta, när vi skulle applådera och andra oskrivna regler är ganska förståeligt, men utifrån det kan man inte dra slutsatser. Det är oseriöst att dra in Partiet Nyans i ett sådant sammanhang och anklaga oss för såna saker redan på vårt första sammanträde. Det visar tyvärr på sedan tidigare en fientlig inställning utan att ens ha försökt att ta reda på var vi står. Det var tydligt också under måndagens sammanträde att partier till vänster har valt ett mer avståndstagande inställning till oss från Partiet Nyans, medan vi blev vänligt bemötta av partierna till höger.

Oavsett politik så kommer vi fokusera på sakfrågor och inte bry oss om oseriösa lekar där man försöker vinna politiska poäng på petitesser. Vi är liksom Vänsterpartiet ett parti i opposition och kommer så klart förhålla oss kritiska till de styrande partier när det finns fog för det. Men vi kommer ändå bete oss civiliserat mot alla oavsett deras politik och hålla isär saklig kritik och personliga relationer som det bör vara i en liten stad som Landskrona.

Sead Busuladzic
Styrelseledamot och ansvarig för Skåne
Partiet Nyans

A foggy day in LA town

Ja, dimslöjorna ligger tungt ( som vanligt) över Landskrona!
I mitten av augusti gjorde TV4:s Kalla Fakta ett avslöjande som enligt all bevakning i massmedia fick L att avpollettera Lisa Flinth visserligen på egen begäran men ändå!
En timeout sades det  – till dess att allmänhetens ilska lagt sig, men det sades inte!

Sedan kom valet och Lisa Flinths namn fanns plötsligt med i bild och på valsedlar. Detta gick inte att göra något åt pga av tryckning  mm.
Men visst kunde man i god tid gått ut och sagt ifrån att Lisa Flinth inte är valbar!

Men det är nu som dimridåerna läggs ut!
Hennes kompetens ( vilket jag inte kan bedöma) var hög, det är hon som inte har bestämt sig …
Jag inser att hon inte gjort sig skyldig till något brott och att hon provocerades men Lisa Flinth hade ett förslag om hur man skulle kringgå gällande lagstiftning för att casha in en massa pengar!

Det blir inte lätt för Lisa Flinth och Liberalerna för den delen att tala om lag och rätt, bidragsfusk, ordning och reda och andra beteenden som vi förknippar med brottslighet!
MEN då inträffar väl som alltid den effektfulla dimridån och den stora TYSTNADEN!

Hoppet om glömska infriades i måndags!
Håkan Lans

Vandel… vad betyder det?

Efter det att Tidö-överenskommelsen presenterades var det nog många som undrade över begreppet vandel – Det har jag inte hört förr? – Vad kan det betyda?
Kanske en del googlade på begreppet och fann då fram till att dess synonymer var: levnadssätt, sätt att leva sitt liv, livsstil, handlingssätt, uppförande, beteende med flera (om man får tro synonymer.se).

Därmed bör tanken om att det finns mer eller mindre god vandel ha förespeglat de googlande. Inte minst då Tidö-överenskommelsens partier menar att just vandel ska vara ett kriterium för medborgarskap samt kunna ligga till grund för utvisning. Rimligen anser Tidö-partierna att de med mindre god vandel ska kunna nekas medborgarskap samt i förekommande fall kunna utvisas.

Men vad inbegrips då i begreppet vandel? Tyvärr är det inte lätt att svara på, vilket troligen är orsaken till att det i princip inte har förekommit i den allmänna vokabulären under de senare decennierna. Det är först när SD, sin nationalkonservativa ådra trogna, plockar upp begreppet som det återigen får genomslag. Och nu, i oktober 2022, i Tidö-överenskommelsen, är vandel ett honnörsord. Men, återigen, vad innebär det?

Ja, i Landskrona innebär det, att kommunfullmäktige nu valt som ordförande, som borgmästare, en person som uppenbarligen är beredd att bryta mot regelverket för anonyma partistöd. Därmed har Liberalerna och deras stödpartier i kommunfullmäktige i Landskrona satt ribban för vad som är god vandel, i vart fall i Landskrona…

Jan Nilsson
boende på Öster

Svar till Landskronahem

Min insändare handlar inte om felanmälningar. Den är betydligt viktigare och allvarligare än så. Hur kan ansvariga, utan att läsa på ordentligt, svara så ogenomtänkt? Detta visar på ett bristande intresse för hyresgästerna ute i området.

Min insändare är skriven redan i april månad då skötseln av kvarteret Juvelen blivit allt sämre. Samtidigt växte missnöjet i området allt mer. Detta resulterade i att hyresgästerna kontaktade Hyresgästföreningen som därmed bjöd in till ett möte i Larvilokalen i maj månad. Ett möte som visade på ett stort missnöje bland hyresgästerna i kvarteret Juvelen. Enkäter skulle också delas ut i området efter semestern vilket gjorde att min insändare fick vänta och jag avvaktade tills detta blev klart. Därför är min insändare avsevärt förkortad.

I LSRs information till hushållen står att läsa: ”Sortering och återvinning. Ett måste för planeten. Sortering är ett lagkrav”.
Vårt soprum på Kapellvägen 5 är i stort behov av renovering. Sen soprummen togs i bruk har dessa spolats av varje år tills för något år sedan, cirka 2018-2019. Då det tog slut. Först 2022 när golvet var så nerspillt att man knappt kunde gå in där blev det nödvändigt att spola av golvet vilket dock var meningslöst. Stora fläckar fanns kvar och fler har tillkommit lite här och var. Det finns fortfarande avfallskärl som man helst inte vill ta i eller komma nära. Detta kunde skötas på ett bättre sätt.
Mycket märkligt att detta inte kunde följa med i utvecklingen som så mycket annat. Det borde ligga både i Landskronahems och LSRs intresse att dessa LAGKRAV följs och se till att detta även fungerar ute i områdena vilket det i nuläget inte gör. Vi är många som sköter vår sortering men långt ifrån alla.

När det kommer till gräsmattor och lekplats i bostadsområdet har jag aldrig påstått att barn inte skulle få vistas här. Jag har särskilt fokuserat på barn på grund av att det ibland förekommer rastning av hundar vilket är högst olämpligt. Det är inte alltid att man tar upp efter sin hund men tur är väl att de flesta är bra hundägare som alltid tar upp efter sin hund. Barn ska kunna röra sig på gräsmattor i sina bostadsområden, fritt från både kiss och hundbajs.
Det finns en anledning till att man har särskilda regler på allmänna lekplatser med tillhörande gräsområden så vad är det då för skillnad på Landskronahems lekplatser?

Ylva Jönsson

Vårt nya ansikte utåt

Det var med en viss bestörtning som jag tog emot nyheten att Lisa Flinth skulle bli kommunfullmäktiges nya ordförande. Vad innebär detta? Det innebär att en person som förkastar rättsstatens grundläggande princip om att den offentliga makten utövas under lagarna och uppmanar medborgare att ”runda” lagen nu blir Landskronas ansikte utåt. En person som så visar maktens arrogans skall bli vår ledande politiker och vara vår främsta företrädare. Det känns förnedrande som medborgare i staden  och hur kommer det att uppfattas i andra delar av landet?

Landskrona kommer att bli till åtlöje och de flesta kommer att skratta bakom vår rygg av det faktum att denna person som uppmuntrat till lagbrott och tvingats att säga upp alla sina politiska uppdrag nu återkommer som vårt ansikte utåt. Det är en skam för stadens och dess medborgare.

Anders Kjellström

Prudentia och Justicias tårar fläckar fullmäktige

Man kan knappt tro det är en slump, när man lämnar rådhuset i hällande regn att regnet skulle vara ett tecken på en övergiven tro på rättsväsendet. Nästa steg för vårt kära styre blir nog att spackla över de så starka ord man möts av när man väl kommer in i rådhuset. Där står “LAG och RÄTT” samt “RÄTT SANNING”.

Liberalerna har valt en annan sanning. De är ett parti som idag är en del av Sveriges nya regering. En regering som säger sig slå hårt mot bidragsfusk. Så länge fusket inte gynnar de själva. Då belönar man en av de skyldiga med en fin prestigeposition. Lisa Flinth blev under måndagskvällen vald till kommunfullmäktiges ordförande. Där kommer hon att sitta med Prudentia och Justicia blickandes över henne, symbolerna för klokhet och rättvisa.

Två ack så viktiga figurer i vårt unika och vackra kommunvapen. Ett vapen som skall framhäva respekt och en tro på att i Landskrona, där sker saker rätt. Torkild pratar ofta om Landskronas rykte utåt. Att det är något vi måste värna. Men hur tänkte man då, när man sätter ett namn som är rikskänt som partistödfifflare som “borgmästare” som man så fint kallar det i Landskrona.

Omröstningen i fullmäktige visade dessutom mer än det omdömeslösa valet av Lisa Flinth. Vi såg även att Sverigedemokraterna och Nyans inte har några problem med att släppa fram henne. Låt oss inte glömma detta. När Liberaler, Moderater, Sverigedemokrater, Nyans eller Miljöpartister riktar hårda ord mot bidragsfusk, mot felaktigheter i rättsväsendet, att de, när det kommer till kritan inte spelar någon roll.

Men vi i Landskrona glömmer inte, Justicia & Prudentia glömmer inte.

David Bergström
Vänsterpartiet Landskrona