PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Prata med föräldrarna och personalen

Svar på Treklöverns debattartikel som bland annat gör påhopp om konspirationsteorier 

Att anklaga oppositionen för något de styrande politikerna själv har varit med om att skapa är anmärkningsvärt. Det är ju ni som har skapat arbetsmiljön som idag råder på Alléskolan – trångboddhet, otrygghet och bristande studiero.

Det är inte konspirationsteori som ni påstår, utan en beskrivning av situationen av lärarna själva som idag jobbar på Alléskolan. Min uppfattning är att utbildningsnämndens styrande politiker inte följer debatten om Alléskolan tillräckligt.

Till skillnad från er i den styrande Treklövern som inte lyssnat på de berörda på Alléskolan, har vi socialdemokrater lyssnat, träffat och hört deras förslag. Ingen vet bättre om hur rådande arbetsmiljö är samt hur situationen i skolan är, än personalen som jobbar på skolan.

Den 15 januari skriver lärare, EHT- personal och specialpedagoger från Alléskolan en debattartikel med rubriken: Prioritera utbildningskvaliteten vid Alléskolan i Landskrona stad. Här tycker lärare att planen att flytta elever från årskurs 4-6 till Seminarieskolan, är oroväckande.

Vi kan konstatera att det fria skolvalet och skolpengen bland annat har bidragit till det höga elevantalet. De saker som vi nu lyft fram är saker som personalen i skolan kontinuerligt framfört.

Jag fick kännedom om flytten av elever till Seminarieskolan och att både personal och föräldrar var negativa till detta. Jag reagerade spontant och utryckte vad jag tyckte om en eventuellt flytt.

Efter detta har både föräldrar och personal hört sig av till oss med sina synpunkter och känslor om en eventuell flytt.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).