PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Replik på styrande skolpolitikers debattartikel

Replik på utbildningsnämndens tre ledande politikers debattartikel om Alléskolan

Vi börjar med  dagens situation på Alléskolan så instämmer vi i beskrivningen.
I januari och augusti 2023 så påpekade vi just detta och fick till svar att läget var under kontroll.
Den 17/5-23 fastställdes en Lokalbehovs plan för 2025-2027. Vi har förstått att under hösten 2023 påbörjades och avslutades ett arbete som gick ut på att åk 4-6 på Alléskolan skulle flytta till Seminarieskolan from höstterminen 2024. Inget av detta kommunicerades till Socialdemokraterna. Det finns inga som helst protokoll anteckningar. Det är av föräldra- och personalreaktionen att döma inte kommunicerat där heller!
Vi förstår att det är svårt att ta oss Socialdemokrater på allvar i diskussioner som aldrig ägt rum!
Frågan har nämligen aldrig diskuterats på något nämndmöte! Vi ville diskutera den 24 januari i år men då hade ärendet strukits från dagordningen! Vi ställde då en enkel fråga om flytten men upplevde att vi blev helt avfärdade med att det inte var av intresse att diskutera frågan!

Information om flytten gick ut till oss ledamöter måndagen den 8:e januari klockan 15.08 via mejl! Personal och föräldrar informerades dagen efter.
Nästan direkt fick vi reaktioner både från personal och föräldrar som lätt kan sammanfattas med: Nej!

Vi Socialdemokrater tar medborgarnas oro och ilska på allvar. Vi ville bromsa och ta reda på lite mer innan vi fattade  beslut om en eventuell flytt. Vi har fått många positiva reaktioner på att vi lyssnar på föräldrar och personal!
Vi har också utlyst ett öppet möte den 7:e februari på Folkets Hus för att  lyssna av vad eventuellt berörda parter tycker!

Konspirationsteorier?
Vi har som sagt vid tre tillfällen försökt diskutera alt. bli informerade i ärendet. Otillräcklig eller för lite information skapar osäkerhet och väcker därmed  frågor!
Vi vet dessutom från en säker källa att ett marknadsskoleföretag varit i Landskrona och tittat dels på en byggbar tomt i centrala Landskrona samt lämplig lokal i närheten. Vilket sammanträffande!
Vi Socialdemokrater hoppas att om flytten blir av att allt som förvaltningen förmodar infrias och blir bra – Allt för barnens skull!

Håkan Lans för S-ledamöterna i Utbildningsnämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).