PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Allvarliga brister i hanteringen av Alléskolan

Vi Socialdemokrater i utbildningsnämnden känner vi ett starkt behov av att lyfta fram den bristande hanteringen av situationen på Alléskolan. Redan i början av förra året flaggade vi för att skolans storlek inte är i proportion till antalet elever, men fick svaret från utbildningsförvaltningen att allt var ’hanterbart och under kontroll’. Ett år senare står det klart att detta inte är fallet.

Vi ser allvarliga brister i hur denna fråga har skötts. För det första saknas en grundlig risk- och konsekvensanalys. Detta är avgörande för att förstå och adressera potentiella problem som kan påverka både elever och personal. För det andra har man inte tagit tillräcklig hänsyn till de oroande rösterna från vårdnadshavare och elever, särskilt i frågan om att flytta barn från Alléskolan till Seminariekolan. Personalen på Alléskolan har också uttryckt sitt missnöje, vilket ytterligare understryker behovet av bättre kommunikation och hantering.

Vår ståndpunkt är tydlig: Situationen på Alléskolan kräver omedelbar uppmärksamhet och en omarbetning av den nuvarande strategin. Vi kan inte acceptera halvmesyrer när det gäller våra barns utbildningsmiljö. Elevernas och personalens välbefinnande måste prioriteras, och deras röster måste spela en central roll i alla beslut som fattas. Vi uppmanar utbildningsförvaltningen att agera nu för att skapa en trygg och givande lärandemiljö på Alléskolan.

Det är dags att ta dessa oroande signaler på allvar!

För Socialdemokraterna i utbildningsnämnden,
Aqba Ar-Rawi (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).