PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Det skånska kavalleriet hos Föreningen Norden

I gårkväll red skånska dragoner och husarer in på Hela Ideella i Landskrona. Det var Göran Larsson, förutvarande musei- och arkivchef i Malmö stad, som anförde skvadronerna. Det gjorde han med den äran! Såväl de indelta och värvade ryttarna som deras högadliga officerare hade gett honom de bästa vitsord. Och det gjorde även de drygt fyrtio åhörarna som tog del av hans intressanta och medryckande föreläsning hos Föreningen Norden i Landskrona.

I ord och bild levandegjorde han en historia som än i dag är högst levande i Skåne, om man bara ser sig omkring och så även i Landskrona. De tre kavalleriregementenas betydelse, militärt, ekonomiskt och socialt, var både viktig och ansenlig; ej att förglömma det värde som regementenas musikkårer hade för kulturlivet i garnisonsstäderna och på mötesplatserna.

En afton som efter inledande tekniska kalamiteter, vilka löstes med benäget bistånd av en av åhörarna som tog sig hem och hämtade en ersättningsprojektor, utmynnade i långa och varma applåder när Göran Larsson avslutade sitt föredrag. Jag är helt säker om att många ur publiken kommer att googla på Wikipedia och slå i böckerna därhemma kring de skånska dragonerna och husarerna. Jag kommer i vart fall att luska ut mer om svärdsmannen och hedersfanjunkaren samt hedersöversten vid Kungl. Skånska husarregementet Kong Frederik VII; en alls icke oäven nordisk koppling.

Jan Nilsson
Föreningen Norden i Landskrona

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).