Föreningarna möter politikerna

Gunnar Nilsson är ordförande i LISA och han hoppas att många föreningar passar på att ställa frågor till politiker och tjänstemän den 1 september.

Tisdagen den 1 september hålls ett möte på Puls Arena, det vill säga i Korpens gamla lokaler i norra Landskrona. Det är Landskronas idrottsföreningars samorganisation, LISA, som bjudit in föreningar och politiker samt tjänstemän till ett öppet möte. Tanken är att föreningarna ska kunna ställa frågor till de ansvariga på kommunen. – Vi märker att […]

Outtröttligt arbete mot klimatsmart stad

Mikael Fahlcrantz, kommunalråd, (MP) har hunnit gå i pension den dagen hans vision om den fossilfria staden infriats.

Till kommande kommunfullmäktige är det dags för ledamöterna att godkänna 2014 års miljöredovisning för Landskrona stad. Miljöredovisningen görs årligen och fungerar sedan som stöd för beslutsfattare och handläggare i kommunen vid insatser då hänsyn ska tas till olika miljöaspekter. Lanskrona stad har en vision om att hela energiverksamheten ska vara ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar […]

Klart med nya ägardirektiv för Landskronahem

Efter nästan två timmars debatt klubbades de nya ägardirektiven för Landskronahem genom av treklövern och Sverigedemokraterna. Någon notis om de över tusen namnunderskrifterna som överlämnades inför det extrainsatta fullmäktigemötet togs inte. Inför dagens kommunfullmäktigemöte lämnade ordföranden i föreningen Grupp 194, Rawod Mohammed, över drygt ett tusen namnunderskrifter mot Landskronahems nya ägardirektiv till kommunfullmäktiges ordförande Gunlög […]

Pengar i sjön

3,5 miljon kronor rakt ut i sundet, eller en visionär tanke, som om den blir verklighet får Joe Labero att framstå som en amatör. Under 2017 ska beslut tas om vilket alternativ Sverige vill förorda för en ny fast förbindelse till Danmark. Landskrona ger sig tusan på att vara med i matchen. – Landskrona har […]

Frågor om miljöranking

I förra veckan berättade vi att Landskrona rasar i miljöranking, detta sedan kommunen valt att avstå från att svara på en enkät från tidningen Miljöaktuell. Anledningen till att man avstår uppgav Lilian Håkansson (MP), miljönämndens ordförande, berodde på att tidningen inte utför någon efterkontroll. Med det svaret nöjer sig inte oppositionsråd  Jonas Esbjörnsson (S) som […]

OK för engelska skolan i Landskrona

Det blev precis som den styrande Treklövern ville och förutspådde. Internationella engelska Skolan har nu fått ok från Skolinspektionen att starta en grundskola för 600 elever i Landskrona. Beslutet kom kommunen till handa på måndagen. – Det är glädjande att Internationella Engelska Skolan nu fått sitt tillstånd att starta skola i Landskrona. Även om det […]

Landskrona rasar i miljöranking

Miljöaktuellts kommunrankning mäter årligen aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Den baseras på en egen enkät och på aktuella uppgifter från Vattenmyndigheterna, Energimyndigheten, ”Kolada-databasen” (Kommun- och landstingsdatabasen), Boverkets miljömålsenkät, Håll Sverige Rent, Ekomatcentrum, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket.Av Sveriges 290 kommuner valde ett trettiotal att inte besvara tidningen Miljöaktuellts enkät som ligger till grund för […]

Brutna vallöften anser Strandberg om lång akuttransport

I tisdags skrev vi om att de som tvingas åka med ambulans nattetid för att få akutvård tvingas åka till Malmö istället för Lund. Kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, Torkild Strandberg (FP) är starkt kritisk och menar att socialdemokraterna brutit vallöften gällande den regionala politiken. – Det är inte bra att ambulanserna måste köra till Malmö. […]

Kommunen köper mark av Thorn Lighting

I ett par månader har företrädare för Landskrona stad varit i förhandlingar med Thorn Lighting. Staden vill åt den mark som det mer eller mindre nedlagda företaget har sina byggnader på och nu har man nått en lösning. Staden köper fastigheten Viadukten 5 för 30 miljoner kronor och tänker använda marken till parkering och byggnaderna […]

Klart att Hemsö får köpa skoltomt i Norra Borstahusen

Fullmäktige beslutade efter en intensiv debatt på förmiddagen att låta fastighetsbolaget Hemsö köpa mark i Norra Borstahusen av kommunen. På den cirka 14 000 kvadratmeter stora tomten ska bolaget bygga en skola, som man sen har för avsikt att hyra ut till Internationella Engelska Skolan (IES) under 20 år. Detta under förutsättning att friskolan får […]