Annons

Föreningslivet får vara med att utveckla Karlslund

Fotograf: Perry Nordeng

Fotograf: Perry Nordeng

I dag tog kommunstyrelsen beslut om att godkänna avsiktsförklaringen för att utveckla idrotts- och rekreationsområdet i Karlslund tillsammans med Serneke. Trots att avsiktsförklaringen låg på bordet vid mötet så råder det delade meningar om vad som verkligen står i densamma. Följden blev att Socialdemokraterna lämnade in ett tilläggsyrkande som majoriteten avslog.

Annons
 

Den stora diskussionen gällde huruvida föreningarna i området ska kunna påverka utvecklingen. Enligt Socialdemokraterna finns inga såna garantier i avsiktsförklaringen. Därför ville de ”…tillsätta en parlamentarisk sammansatt styrgrupp för att tillsammans med föreningslivet utreda Karlslundsområdet.
Detta var dock inget som majoriteten var intresserade av.
– Det står i avsiktsförklaringen att området ska utvecklas tillsammans med föreningslivet. Därför avslog vi tilläggsyrkandet, sa kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) på treklöverns presskonferens som följde KS-mötet.

Då kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S) höll presskonferens efter treklövern hävdade han att det inte står något sådant i avsiktsförklaringen. Moderaternas kommunalråd Birgitta Persson får hjälp av stadsdirektör Christian Alexandersson att leta fram en formulering som står skriven i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse som ligger till grund för avsiktsförklaringen.
”Utvecklingen inom Karlslundsområdet kommer att genomföras tillsammans med aktiva föreningar”
Denna mening finns dock inte med i den avsiktsförklaring som klubbades på KS-mötet.

I ett pressmeddelande skriver dock kommunen följande:
” Som en viktig del i utredningsarbetet kommer Serneke och Landskrona stad att träffa alla de idrottsföreningar som idag är aktiva i Karlslundområdet för att lyssna på deras behov och höra hur de ser på framtiden.”

I och med beslutet kommer en detaljplan för området att arbetas fram under 2017 och beräknas kunna antas i början av 2018. Enligt avsiktsförklaringen är Sernekes plan att uppföra ett nytt idrottscenter för många olika sporter, samt ett äventyrsbad med tillhörande hotellanläggning, men även bostadsrätter och skola med mera.
– Det här är en unik möjlighet för Landskrona att ta en stark plats i regionen. Planen är att tillföra en regional magnet till Karlslund och stärka Landskrona både som idrottsstad och destination, säger Torkild Strandberg.

Även Jonas Håkansson, regionchef på Serneke Projektutveckling är glad över beslutet.
– Vi är stolta över möjligheten att tillsammans med staden få utforska möjligheterna att utveckla Karlslund. Vi vill med området göra det ännu mer attraktivt att flytta till Landskrona. Med bostadsrätter, skola, rekreation, vattenland och närhet till hav och golfbana kommer Karlslund att ge en positiv effekt på bostadsmarknaden. Vi kan se samma effekt på det idrottsområde vi varit med och skapat i Kviberg strax utanför Göteborgs centrum, säger han.

Parterna ska nu under ett år arbeta fram en plan hur de tänker sig Karlslunds framtid och sedan därefter ta beslut om vad som ska hända med området.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser