Utbildningsförvaltningen klarade sin budget

Stadens gymnasieskolor har länge dragits med stora ekonomiska kostnader som fått konsekvenser för exempelvis grundskolan. Glädjande är dock att utbildningsförvaltningen går praktiskt taget plus minus noll enligt budget och till nästa år hoppas man från utbildningsnämndens sida att de kommer att ha kontroll på gymnasieskolans ekonomi.

– Faktum är att vi gick drygt två miljoner kronor plus. Men vi har en avbetalning kvar till kommunen på fyra miljoner och nu betalar vi tillbaka två av dessa, säger Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden.
– Vi räknar med att betala tillbaka de sista två miljonerna om ett år och då har förhoppningsvis vår nya gymnasieskola kommit igång ordentligt och att vi har fått bukt på dennas ekonomi.

Till arkivet