Protester mot bostäder på kaj får inget gehör

Skeppsbrokajen utgörs ännu till stor del av parkeringsplatser. Här vill den styrande Treklövern se bostäder i framtiden. Idag är sista dagen att lämna in synpunkter på det förslag till detaljplan för området som stadsbyggnadsnämnden arbetat fram,
Debatten om byggnation på Skeppsbrokajen har diskuterats fram och tillbaka. Den styrande Treklöverns linje har dock legat fast. Och idag är det sista dagen att lämna in synpunkter på planförslaget, något som ska göras skriftligen.

Läs vidare med Premium

Detta inlägg är ett Premium-inlägg och går endast att läsa med en aktiv prenumeration av Landskrona Direkt Premium.

Registrera ett användarkonto. Gå sedan vidare och lös en prenumeration.
Kostnad: 99 kr/mån alternativt 990 kr/år.

Observera att ditt betalkort måste medge köp på Internet.

Registrera

Allmänna villkor

Till arkivet