Mindre mat skänks till behövande

Foto: SHVETS production
Under hösten 2021 och framåt har projektet Matkassen fått mindre och mindre mat från de lokala butikerna. Något som resulterar i att det även finns mindre mat att dela ut, trots att behovet är stort.

Matkassen är ett delaktighetsprojekt med Svenska kyrkan och Malvan. Projektet har som mål att gemensamt minska utanförskap, hunger och matsvinn. Varje tisdag och torsdag arbetar volontärer med att dela ut matvaror, som doneras från lokala matbutiker i Landskrona, till personer i ekonomisk utsatthet.

Orsakerna till donationerna från butikerna kan vara många, exempelvis felbeställningar eller överlager efter storhelger. Sortimentet består av produkter med till exempel mindre förpackningsskador.

Under hösten 2021 har donationerna från butikerna minskat. Något som har påverkar verksamheten och de som är beroende av den.
– Om man har möjlighet att få en matkasse med bröd, grönsaker, kött och mejeriprodukter vid två tillfällen i veckan, så för många av våra gäster, gör det att man klarar sin ekonomi månaden ut. I och med att donationerna har blivit mindre har vi inte kunnat hjälpa lika många som innan, och det känns mycket tråkigt när vi vet hur stor hjälp det är, säger Marie Branting, diakon i församlingen.
– Nu söker vi därför efter fler butiker som skulle vilja hjälpa till att minska matsvinnet och samtidigt hjälpa sina medmänniskor.

Till arkivet