Unikt kafé söker…

Konsthallens kafé har gått på sparlåga de senaste åren. Nu vill kulturförvaltningen och inte minst alla vänner av konsthallen att det sker en förändring.
Under hela pandemin har det ryktats om att en entreprenör skulle vara på väg in i den så kallade sherrybaren på konsthallen, det vill säga det 60-tals designade caféet. Nu har Landskrona stad flyttat fram positionerna och planerar att gå ut med en upphandling gällande driften av caféet.

Enligt Johan Dahlén, avdelningschef på kulturförvaltningen ska flera personer har hört av sig och sagt sig vilja driva kaféet. För att ge alla samma chans så kommer därför förvaltningen att gå ut med en upphandling.

– Av olika skäl har vi inte hunnit jobba med frågan och därför inte genomfört en upphandling, men det är fortfarande ambitionen, säger Johan Dahlén till Landskrona Direkt.

Det var med sorg i hjärtat som styrelsen för Café Konsthallen i december 2018 meddelade att man efter fem års verksamhet beslutade att stänga det då omtyckta och välbesökta caféet.

Kaféet hade då drivits med projektmedel som ett arbetsintegrerande socialt företag med stöd av Folkuniversitetet och fungerade som en mellanarbetsmarknadsplats för dem som av en eller annan anledning hade svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Det då populära fiket serverade allt från hembakat till enklare luncher samt som sig bör, förfriskningar till vernissagesbesökare i konsthallen. Erfarenheten som arbetsträningen gav de unga vuxna öppnade nya dörrar till en bransch som redan då efterlyste arbetskraft. Då styrelsens inte kom överens med kommunen om de ekonomiska villkoren för driften så stängdes verksamheten ner. Och har i stort sett varit så sedan dess.

När Landskrona Direkt nu hör sig för om planerna, innehållet och driftsformen svarar Johan Dahlén:
– Först och främst önskar vi ett kafé. Driftsform och ägande är egentligen inte det viktiga, men konsthallens café är så fint att vi hoppas att det skulle kunna vara en verksamhet som inte är direkt avhängig konsthallens öppettider, svarar han och rädds inte heller att förvaltningen skulle kunna driva det i egen regi.

2009 sökte Landskrona stad efter en privat entreprenör som var villig att ta över driften av hela konsthallen. Om detta varit uppe till diskussion igen svarar inte avdelningschefen på. 

Till alla vänner av konsthallen lovar Johan Dahlén däremot att kaféets publika del ska vara sig lik.

Det är en fullständigt unik inredning som inte får förändras

– En entreprenör kommer aldrig ha med utställningarna att göra och inredningen är helig. Det är en fullständigt unik inredning som inte får förändras.

Inne i själva köket och i en del andra utrymmen kommer däremot Landskrona stad att bygga om.
– Köket med mera kräver viss justering för att kunna användas i en professionell verksamhet och fram över behöver vi kunna avgränsa hallen så att man kan använda toaletterna utan att hallen är öppen. Vi hoppas också kunna använda verkstad och ett kontorsutrymme i verksamheten och då måste vi förändra ventilationen – och för detta finns det budgeterat ett par hundratusen 2022, avslutar Johan Dahlén.

Johan Dahlén, avdelningschef på kulturförvaltningen vill att det ska vara möjligt att driva kaféverksamhet även om själva utställningshallen är stängd.
En unik miljö och inredning som ska bevaras.
Till arkivet