De köper mark för 23 miljoner

Vi noterar att Landskrona stad säljer mark i Norra Borstahusen för ytterligare 22,8 miljoner kronor.

Landskrona stad fortsätter att sälja av mark i Norra Borstahusen. Denna gång är det Midroc Property Development som sedan tidigare har ett markanvisningsavtal för fastigheten Fullriggaren 1 inom detaljplaneområdet Strandstaden i norra Borstahusen som åberopat sin optionsrätt.

Ett köpeavtal har tagits fram med markanvisningsavtalet som grund. Köpare blir Midrocs projektbolag MPD Baveno Grund 3 AB, vilka betalar 22.8 miljoner för fastigheten.

Kommunstyrelsen beslutade i ärendet idag.

 

Till arkivet