Politiker oroar sig för treornas svenskkunskaper

Politikerna i utbildningsnämnden oroar sig för att allt fler unga elever har problem med det svenska språket.

De sjunkande resultaten på de nationella proven för stadens tredjeklassare oroar politikerna i utbildningsnämnden. Nu kräver de åtgärder och uppföljning.

I en tidigare artikel skrev vi om att drygt var tredje elev i årskurs 3 inte klarar samtliga delar av det nationella provet, en klar försämring från tidigare mätning. Även för sjätteklassarna i kommunens skolor sjunker meritvärdet.
Nu tar Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden, till orda och hon är orolig.
– De nationella proven är en viktig temperaturmätare och ett bra verktyg för att pedagogerna ska kunna identifiera vilka elever som behöver extra stöd i sin kunskapsinhämtning. Resultaten under våren oroar på sina håll. Nämnden kommer vid de kommande sammanträdena få återkommande återkoppling kring insatser som görs för att säkerställa att utvecklingen går på rätt håll. Uppföljningen kommer fortsätta till dess att nämnden känner sig trygg, säger Lisa Flinth

Problemet är kunskaperna i det svenska språket.
– En riktad språksatsning genomförs för eleverna i de lägre årskurserna och ett omtag görs för ytterligare fokus på språk i förskolan. En del i satsningen består i ett digitalt verktyg för att identifiera lässvårigheter. Målet är att vi tidigt ska kunna sätta in riktade insatser och skapa utrymme för att våra skickliga pedagogerna ska kunna använda sin tid till lästräning hellre än kartläggning.

Satsningar görs även på matematiken.
– Vi fortsätter också implementeringen av undervisningsmodellen för matematik i de lägre årskurserna – Tänka, resonera och räkna. En modell som Landskronas pedagoger fått möjlighet att utveckla tillsammans med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Elevresultaten är lovande och pedagogerna är entusiastiska, avslutar Lisa Flinth.

Läs även: Färre barn klarar nationella provet

Till arkivet