Politiken gör en pudel om avgifter för krögare

Debatten om att Landskrona stad borde göra som så många andra kommuner, att slopa avgifter för alkoholtillsyn samt uteserveringar, har stundtals varit hård. Den styrande treklöverns hållning har varit att ”de som kan betala ska betala”. Något som Socialdemokraterna skrivit under på. Men nu har man gjort en så kallad pudel. På torsdagens kommunstyrelsemöte beslöts att ”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte fakturera tillsynsavgifter för tillsyn av alkoholservering under 2021. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige ska besluta att inte fakturera avgifter för markupplåtelse för uteservering under 2021.”

Kommunstyrelsen ska kompensera individ- och familjenämnden samt teknik- och fritidsnämnden för de intäktsbortfall som besluten orsakar.

Läs mer:

Till arkivet