Mindre tillsyn – Samma avgifter

Hur många fysiska besök av individ- och familjeförvaltningens tillsynsenhet krogarna i Landskrona haft under 2020 har Landskrona Direkt inte fått svar på. De har dock fakturerat krogarna drygt en halv miljon kronor.
Hur många fysiska besök av individ- och familjeförvaltningens tillsynsenhet krogarna i Landskrona haft under 2020 har Landskrona Direkt inte fått svar på. De har dock fakturerat krogarna drygt en halv miljon kronor.

Med anledning av gårdagens artikel gällande att kommunens individ- och familjenämnd på torsdagen beslutade om att inte föreslå kommunfullmäktige att besluta om att efterskänka tillsynsavgifterna gällande alkoholförsäljning på serveringsställen, bad vi individ- och familjeförvaltningen att redovisa vart den halva miljon kronor som staden fakturerat för tillsyn tagit vägen. Vi fick ett långt svar. Dock ej på frågorna vi ställde.

Carina Jording är chef för tillståndsenheten. Hon berättar att det i staden finns 57 serveringsställen som säljer alkohol.
– I Landskrona stad finns för närvarande 53 serveringsställen med stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten. Vidare finns det fyra serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap. Totalt finns alltså 57 stadigvarande tillstånd, säger Carina Jording.

Hon informerar också att man fakturerat över en halv miljon kronor i tillsynsavgifter.
– Förvaltningen har fakturerat 503 500 kronor i tillsynsavgifter under 2020 varav fyra serveringsställen har fått anstånd till ett totalt belopp om 36 700 kronor.

Hon berättar också att det finns tre typer av tillsyn. Yttre, inre och förebyggande tillsyn.
– Under 2020 har naturligtvis spridningen av Covid-19 till vissa delar försvårat tillsynsarbetet vad gäller yttre tillsyn. Prioriteringen för yttre tillsyn har varit att i första hand kunna agera på de anmälningar som inkommit till Tillståndsenheten och i andra hand genomföra systematiska tillsynsbesök. Inre och förebyggande tillsynsverksamhet har genomförts i ordinarie omfattning, säger Carina Jording.

Målet är dock att i normala fall besöka alla serveringsställen varje år.
– Målet med tillsynsverksamheten är att samtliga innehavare av serveringstillstånd ska tillsynas en gång per år.

Något svar på frågan om hur många serveringsställen som faktiskt fått besök får vi inte.
– Karin Elgelin började som utredningssekreterare den 1 december så hon har inte någon direkt koll. Ska vi ta fram de siffrorna du vill ha så måste vi gå genom alla 57 akter för att se om vi besökt dom. Alla serveringsställen har nämligen sin egen akt.

Carina Jordin lovar dock att akterna ska gås genom så att vi kan få svar på frågan hur många besök som gjorts samt var dessa skett.

Beträffande gårdagens beslut i individ- och familjenämnden så konstaterar vi att man ser helt annorlunda på saken i grannstaden Helsingborg. Idag meddelar nämligen Helsingborgs stad  att de även i år gör som ifjol  och slopar ett flertal tillsynsavgifter. Stadens kommunstyrelse kommer att besluta om frågan att efterge tillsynsavgifter för 2021 för alkoholservering, viss livsmedels- och köldmediakontroll samt markupplåtelse för uteserveringar sommarsäsong 2021.
– Det är främst statliga stöd som kan hjälpa de delar av näringslivet som drabbats hårt av pandemin, men jag tycker att det är viktigt att även Helsingborgs stad gör vad vi kan för stötta i dessa svåra tider. Därför följer vi upp förra årets beslut om att efterskänka avgifter för tillsyn av serveringstillstånd och avgifter för uteserveringar med att ge liknade ekonomiska lättnader 2021. Vi gör det för att rädda jobb och för att stadens krogliv ska överleva krisen, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

I Helsingborg tycker Socialdemokraterna detsamma.
– Helsingborgs besöksnäring har det tufft under pandemin. Det är många som riskerar att förlora sina jobb och försörjning. Besöksnäringen är viktig för många, inte minst för de unga. Vår förhoppning är att beslutet ska ge en liten lättnad för verksamheterna och ge framtidshopp, säger Jan Björklund (S), oppositionsråd i Helsingborgs stad.

Läs mer:

Till arkivet