Inget gehör för slopande av tillsynsavgifter

2020 fakturerade individ- och familjeförvaltningen de krogar och hotell som säljer alkohol drygt 500 000 kronor. Lika mycket uppskattar förvaltningen att kostnaden kommer att bli 2021. En del kommuner har valt att efterskänka avgifterna i och med alla restriktioner men allt pekar på att så inte blir fallet i Landskrona. När individ- och familjenämnden håller möte på torsdagseftermiddagen så kommer frågan upp. Den styrande treklövern kommer dock att föreslå att ärendet läggs till handlingarna.

Det har under en längre tid diskuterats huruvida krögarna i Landskrona ska slippa betala avgifter för alkoholtillsynen. Främst i ledet för att efterskänka avgifterna är Sverigedemokraterna.
– Kan man betala ut 600 000 kronor i lön till en anställd som slipper arbeta så har vi råd med detta också. Det skulle varit beslutat redan förra året. Kommunen har pengarna, säger kommunalrådet Stefan Olsson (SD).
– Ett annat exempel är den fordran vi hade på BoIS på cirka 400.000 kronor och som vi efterskänkt. Detta var för planhyra och elavgifter, säger han vidare.

Torbjörn Brorsson (M) är ordförande i individ- och familjenämnden och han säger att han är kluven.
– Vi har inte dessa pengarna i vår budget. Skulle vi föreslå kommunfullmäktige att besluta om att efterskänka avgifterna så hade pengarna fått tas från kommunens konto för oförutsedda utgifter, säger Torbjörn Brorsson.
– Men jag har varit kluven i frågan. Vi moderater har varit med att besluta om efterskänkning i andra kommuner.

Enligt Torbjörn Brorsson så ska det finnas krögare som sagt till honom att det inte är avgifterna som är avgörande. De krögare som Landskrona Direkt talat med säger dock tvärt om.
– För oss betyder det mycket ekonomiskt. Vi tvingas vända på varenda krona, sa Annika Glynos på Speakers Corner vid ett möte med ett flertal krögare strax innan jul (Se länk nedan).

Oavsett hur avgörande avgiften är så menar Stefan Olsson att man skickar ut en signal om att man bryr sig om näringslivet i staden och ett levande centrum vid en efterskänkning.
– Så är det ju. Men vi har vidtagit andra åtgärder. Vi kommer att ha en avgift i framtiden som bygger på krogarnas omsättning och det tycker vi är bra. Har du stort tapp så betalar du mindre. Dessutom kommer de fakturor som vi egentligen skulle skickat ut i april att skjutas fram till efter sommaren. Då hoppas vi att läget ska se annorlunda ut, säger Torbjörn Brorsson.

Socialdemokraterna kommer att gå på treklöverns linje på eftermiddagens möte.
– Vi vill inte belasta individ- och familjeförvaltningens budget med dessa 500 000 kronor då andra verksamheter kommer att bli lidande. Därför kommer även vi att rösta för att ärendet läggs till handlingarna, säger nämndens andra vice ordförande Cecilia Hallberg Berndtsson (S).

I detta fall är det i princip samma sak som att avslå en efterskänkning.
– Så är det. Det är Sverigedemokraterna som driver detta. Vill de få till en efterskänkning så får de ta det direkt i kommunfullmäktige, säger Cecilia Hallberg Berndtsson.

Men med tanke på hur de olika partierna diskuterar idag så är förutsättningarna för en efterskänkning i det närmaste obefintliga även om allt skulle lyftas i kommunfullmäktige.

Läs mer:

Till arkivet