Vagt svar om efterskänkning av avgifter till krögare

Restaurangerna i Landskrona har tuffa tider under pandemin.
Restaurangerna i Landskrona har tuffa tider under pandemin. Nu höjs röster för att de ska få tillbaka vissa avgifter som de betalat för 2020.

På måndagens möte i kommunfullmäktige ställde Stefan Olsson (SD) en fråga till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L). Han ville veta om Torkild Strandberg är beredd att ta initiativ för att, likt Helsingborgs kommun, efterskänka och återbetala avgifter/taxor för upplåtelse av plats för uteserveringar, samt tillsynsavgift för alkoholservering för hela 2020. Om Strandbergs svar råder det delade meningar.

Själv anser Torkild Strandberg att han och Stefan Olsson delar åsikt.
–  Jag svarade ungefär att vi delar syn i frågan. Att de som har svårigheter att betala till följd av Pandemin får en individuell och välvillig behandling. Staden är och kommer att vara generös med anstånd och kan även vara beredd att gå längre. Men prövningen ska vara individuell, säger Torkild Strandberg.

Stefan Olsson tycker dock att det är stor skillnad på att efterskänka och återbetala alla avgifter/taxor och att ge anstånd och eventuellt vara beredd att gå längre efter en individuell prövning.
– Att ge anstånd hjälper ju bara för stunden. Krogarna förlorar ju en massa pengar på grund av pandemin och då hjälper det ju inte att skjuta skulderna framför sig, menar Sverigedemokraten.

Torkild Strandberg tycker dock att de har en viss samsyn på frågan.
– Det som är gemensamt är att vi delar en bild att situationen är sådan att vi kan behöva ta till extraordinära insatser. Utgångspunkten för oss är att man ska betala för en tjänst. Om man, till följd av pandemin, inte kan det kommer Landskrona stad att vara generös när det gäller att bevilja anstånd, upprepar han.
– Kvarstår problemen kommer Landskrona Stad ha en välvillig hållning till att bidra till att lösa problemen. Men utgångspunkten är att åtgärderna ska vara individuella och inriktade på det enskilda fallet.

Landskrona Direkt har i skrivande stund inte lyckats får svar på hur mycket det skulle kosta kommunen att återbetala alla avgifterna. Stefan Olsson menar dock att pengarna finns.
– Kommunen får in 48 miljoner kronor mer än budgeterat, så vi står inte och faller med kostnaden.

Socialdemokraterna är precis som Torkild Strandberg inte intresserade av att efterskänka avgifterna till alla.
–  Eftersom detta var en fråga som Stefan ställde till Torkild så har vi inte diskuterat i vår grupp. Jag själv tycker att Torkild svarade bra. De som behöver hjälp efter kan få uppskov med att betala. De som inte behöver det ska som vanligt betala. Istället för att betala tillbaka allt till alla tycker jag att vi ska  rikta in oss på dem som har problem med att betala, säger Socialdemokraternas kommunalråd Fatmit Azemi.

Läs mer: SD vill se återbetalda taxor till krögare

Till arkivet