Tillsynsavgifter för alkohol upp i kommunfullmäktige ikväll

Arkivbild
Arkivbild

Diskussionen gällande en kommunens efterskänkning av krogarnas tillsynsavgifter för alkohol fortsätter. Idag lämnar Sverigedemokraterna in en motion till kommunfullmäktige efter att individ- och familjenämnden lagt frågan till handlingarna. Stefan Olsson hoppas att kommunen gör som flera grannkommuner.

I en artikel som Landskrona Direkt publicerade den 18 februari sa ordföranden i kommunens individ- och familjenämnd Torbjörn Brorsson (M) att de fakturor gällande alkoholtillstånd som skulle skickas ut under våren skulle skjutas fram till hösten.
Denna lösning hade kunnat hjälpa krogarna på kort sikt. Faktum är dock att krogarna nu fått fakturor för det gångna året. Ett flertal krögare har kontaktat Landskrona Direkt och berättat att de fått fakturor. En av dessa ska betala 43 200 kronor. Fakturorna gäller för uteservering för april 2020 till och med mars 2021, alkoholtillstånd samt livsmedelstillstånd.

I motsats till Landskrona så har man i grannkommunen Helsingborg beslutat att, precis som 2020, efterge tillsynsavgifter för alkoholservering, vissa avgifter för livsmedels- och köldmediakontroll samt markupplåtelseavgift för uteserveringar sommarsäsong.
– Det är främst statliga stöd som kan hjälpa de delar av näringslivet som drabbats hårt av pandemin, men jag tycker att det är viktigt att även Helsingborgs stad gör vad vi kan för stötta i dessa svåra tider. Därför följer vi upp förra årets beslut om att efterskänka avgifter för tillsyn av serveringstillstånd och avgifter för uteserveringar med att ge liknade ekonomiska lättnader 2021. Vi gör det för att rädda jobb och för att stadens krogliv ska överleva krisen, säger Torbjörn Brorssons partivän Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

I Landskrona skriver Socialdemokraterna under på treklöverns linje att inte efterskänka något. Men i Helsingborg delar Socialdemokraterna Moderaternas syn på problemet.
– Helsingborgs besöksnäring har det tufft under pandemin. Det är många som riskerar att förlora sina jobb och försörjning. Besöksnäringen är viktig för många, inte minst för de unga. Vår förhoppning är att beslutet ska ge en liten lättnad för verksamheterna och ge framtidshopp, säger Jan Björklund (S), oppositionsråd i Helsingborgs stad.

I Landskrona är det endast Sverigedemokraterna som vill följa Helsingborgs exempel. Därför har partiets kommunalråd Stefan Olsson på måndagen lämnat in en motion till kommunfullmäktige.
– Sverigedemokraterna har vid ett flertal tillfällen uppmanat kommunledningen att en eftergift och återbetalning av avgifter inom alkoholservering och markupplåtelse för uteserveringar skulle ha stor effekt för besöksnäringen. Detta är också något som flera andra kommuner, både större och mindre, bland andra Göteborg, Malmö stad, Helsingborg och Lunds kommun, redan har eller planerar att vidta åtgärder kring. Här har man varit överens över partigränserna, från höger till vänster. Tyvärr tycker inte Treklövern och Socialdemokraterna detsamma i Landskrona, skriver han bland annat i sin motion.

En av anledningarna till att Treklövern och Socialdemokraterna i individ- och familjenämnden är emot en efterskänkning är att den halva miljon som allt tros kosta inte finns i nämndens budget.
– Därför föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker genom stadens anslag för utvecklingsmedel, avslutar Stefan Olsson.

Motionen kommer att behandlas på måndagskvällens kommunfullmäktigemöte.

Till arkivet