Med utsikt över hela Landskrona

3Hus följer planen och har nu lämnat in bygglov för ett 16-våningshuset i sjukhuskvarteret. Tidigare har fastighetsbolaget sagt att man hoppas på byggstart under hösten 2021 och inflyttning under senare delen av 2023. Illustration: 3Hus/Link arkitektur.

På dagen exakt fem år sedan presenterade Landskrona Stadsutvecklingsbolag bokstavligen talat, storslagna planer för lasarettsområdet. Det talades om radhus, bostadsrätter i Läkarvillan  och inte minst om ett 16 våningshus. Spadtag hade man förhoppningar om skulle ske 2017. Idag vet vi att så inte blev fallet men planerna kvarstår och bygglov är nu inlämnat.

Idag för fem år sedan samlades stadens medierepresentanter i Läkarvillans bedagade vardagsrum där stadsutvecklingsbolagets dåvarande ordförande Kenneth Håkansson, tidigare stadsdirektören Christian Alexandersson samt arkitekt Mats White presenterade planerna för sjukhuskvarteren närmast Sankt Olovsgatan. Året innan hade stadsutvecklingsbolag köpt upp den sedan länge nedgångna läkarvillan samt en föreningslokal på andra sidan Gösta Lundhs gata. Området skulle äntligen få en välbehövlig upprustning.

Utåt sett har föreningshuset samt en fastighet utmed Kvarngatan jämnats med marken. Och nu ser det ut som att de storslagna planerna ska sättas i verket.

– Det ser riktigt bra ut för kvarteret Sjukhuskvarteret. Projektet är fullt aktuellt och bygglovet har kommit in för handläggning här på stadsbyggnadsförvaltningen. Detta var ju en av stadens sämre skötta fastigheter och i stort behov av ny energi. Att projektet nu förverkligas är viktigt för tillväxten i staden och ger en del av staden en bra injektion med nya bostäder, säger Landskrona stads stadsbyggnadschef, Johan Nilsson.

Som vi tidigare berättat är det Åstorpsbaserade fastighetsbolaget 3Hus som nu ska utveckla och bygga på området.
– Arkitekt Mats White hade vi med oss under planarbetet, därefter har de framtida fastighetsägarna valt att arbeta vidare med LINK Arkitekter. Detta kommer falla väl ut, siar Johan Nilsson.

Frågan är då hur området är tänkt att gestalta sig.
– Det högre huset kommer innehålla cirka 50 lägenheter med väl tilltagna balkonger, ett 10-tal stadsradhus kommer uppföras runt Läkarvillan som kommer renoveras till bostäder i etapp två. De allmänna parkytorna kommer iordningställas och planteras och ge en fin kommunikation mellan centrum upp mot sjukhusets entréer, avslutar Johan Nilsson.

Kenneth Håkansson och Christian Alexandersson presenterade för första gången planerna för Sjukhuskvarteret på en presskonferens inne i Läkarvillan den 13 april 2016. I Läkarvillan planeras för en handfull bostadsrättslägenheter.
Till arkivet