Serneke vill bygga höghus i Karlslundsområdet

Såh här tänker sig Serneke att fastigheten som de vill bygga vid Pilängen&/Bronsängen ska se ut. Illustration framtagen av Serneke och som finns i handlingarna i ärendet.
Så här tänker sig Serneke att fastigheten, som de vill bygga vid Pilängen/Bronsängen, ska se ut.
Illustration framtagen av Serneke och som finns i handlingarna i ärendet.

Det har varit mycket snack om att Serneke har stora planer för Karlsundsområdet. Byggjätten har emellertid backat gällande ombyggnad av idrottsplatsområdet. De har dock planer på att bygga bostäder. I ett första steg vill de bygga ett åttavåningshus som ska innefatta 48 bostadsrättslägenheter. Fastigheten är tänkt att byggas på en del av fastigheten Karlslund 1:1 samt del av Bronsängen 6. Vid det senaste mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott presenterades ett förslag till markanvisningsavtal som klubbades genom. Närmast väntar ett beslut i kommunfullmäktige.

Markanvisningsavtalet innebär att bolaget ges en köpoption till och med den 31 mars 2022. Innan köpeavtal tecknas ska bolaget ta fram ett slutligt projektförslag som biläggs köpeavtalet.

Om bolaget nyttjar sin option så följer en byggnadsskyldighet som innebär att Serneke förbinder sig att påbörja byggnation senast 12 månader efter tillträdet samt färdigställa byggnationen senast 36 månader efter tillträdet.

Karta framställd genom utdrag från kommunens geodata
Till arkivet