Kommunen uppmanas stötta de lokala företagen

Företagarna menar att kommunerna kan göra mer för företagen. Foto: Pressbild.
Företagarna menar att kommunerna kan göra mer för företagen.
Foto: Pressbild.

Vad kan och bör kommunerna göra för företagen nu när smittspridningen ökar och de allmänna råden skärps i region efter region, samtidigt som restriktionerna blir fler och hårdare? Det finns bra åtgärder som alla kommuner borde vidta, menar Magnus Engelbäck, regionchef för Företagarna Region Syd.

− I våras samlade vi många goda exempel allt eftersom de dök upp. Efter att ha analyserat dem är det främst fyra områden vi vill lyfta fram. Det handlar om avgifter, inköp, tillstånd och verksamheter i egen regi, säger han.

Slopa avgifter
Kommunala avgifter och taxor tas ut för en lång rad lagreglerade uppgifter och många tjänster, såsom serveringstillstånd och tillsynsärenden och vatten, avfall och renhållning. Genom att slopa avgifter och ge anstånd kan kommuner underlätta för företag som brottas med effekterna av pandemin menar Företagarna.
− Ett konkret exempel är att slopa avgiften för att förlänga giltighetstiden för bygglov när företag inte börjat bygga på grund av den ekonomiska osäkerheten. Ett annat är att fortsätta med slopade avgifter för uteserveringar och tillåta uteserveringar året runt. Även om det naturligtvis innebär en kostnad för kommunen är den här typen av åtgärder nödvändiga så att vi även efter krisen kan ha kvar lokala företag som anställer och betalar skatt till välfärden.

Köp av företagen
För många företag är kommunen eller regionen en viktig kund. Det är därför viktigt att aviserade inköp, upphandlingar och investeringar genomförs under krisen för att på så sätt stimulera de lokala företag som är beroende av kommunen som kund.

− Den offentliga sektorn behöver också i den mån det är möjligt dela upp de offentliga inköpen så att även mindre växande företag ges möjlighet att lägga anbud, säger Magnus Engelbäck.

Rensa bland reglerna
Det behövs en allmän liberalisering av de lagar och regleringar som Sveriges företagare dagligen behöver foga sig efter. I vissa fall kan det vara tillräckligt att göra en mer tillåtande tolkning av gällande regelverk är andra förslag från organisationen.

− Restauranger och barer är en lågt hängande frukt. I Växjö och Nacka har kommunerna öppnat upp för restauranger att tillhandahålla alkohol tillsammans med mat som levereras till dörren, så kallad microcatering. Detta bör vara möjligt att införa i fler kommuner, inte minst inför all den stundande julmaten.

Utöka spelplanen
Vidare anser Företagarna att varje kommun bör göra en bred översyn av den verksamhet som utförs i egen regi, för att identifiera om det finns verksamheter som i stället kan utföras billigare och mer effektivt av de lokala företagen.
− Varför ska företag konkurrera med offentliga verksamheter som erbjuder varor och tjänster på den öppna marknaden? Osund konkurrens är ingenting som går att ta bort på kort sikt, men det är en åtgärd som stärker det lokala företagsklimatet på lång sikt och är därför viktigt, avslutar Magnus Engelbäck.

Till arkivet