Jordbruksverket samlokaliserar – flyttar 75 jobb till Landskrona

Jordbruksverket
Jordbruksverket planerar att flytta in i Weibulls gamla huvudkontor längs med Österleden under första kvartalet 2022.

I dagsläget har Jordbruksverket verksamhet på tre orter i Skåne; Svalöv, Alnarp och Helsingborg. Nu är det klart att verksamheten flyttar till gemensamma lokaler i Landskrona under 2022. Det kommer att stärka verksamhetens attraktivitet och effektivitet, minska sårbarheten samtidigt som medarbetarna får en bättre arbetsmiljö, skriver den statliga myndigheten i ett pressmeddelande.

– Samlokaliseringen blir en kraftsamling som har flera fördelar. Vi skapar förutsättningar för en modern och attraktiv aktivitetsbaserad arbetsplats för nuvarande och framtida medarbetare som blir tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariation. Vi kommer till rätta med de arbetsmiljömässiga brister som idag finns i våra befintliga lokaler i Skåne. Genom en samlokalisering skapas också förutsättningar för att arbeta mer över enhetsgränserna, vilket minskar sårbarheten och ökar effektiviteten, säger Rikhard Dahl, avdelningschef på växt- och kontrollavdelningen.

Genom samlokaliseringen flyttar 75 arbetstillfällen till Landskrona där alla berörda medarbetare kommer att erbjudas arbete.
Tanken är att Jordbruksverket flyttar in i Weibulls gamla huvudkontor längs med Österleden under första kvartalet 2022.

Till arkivet