Landskrona utreder bolagisering inom omsorgen

De boende på Solbackens äldreboende samt stadens övriga boenden får inte ta emot besök mellan den 3 och den 12 december.
Solbackens äldreboende kan komma att drivas av ett kommunalt bolag i framtiden.

Landskrona stad utreder just nu möjligheterna till en bolagisering av boenden inom äldreomsorg och LSS. Något som genomförts i 3 av landets 290 kommuner.

”Under hösten ska Landskrona stad utreda vilka fördelar en bolagisering av delar av äldreomsorgen och LSS-verksamheten kan medföra. Målet är att skapa bättre ekonomiska förutsättningar och hög kvalitet för brukarna”, skriver Carina Leffler, biträdande stadsdirektör i ett pressmeddelande och förklarar bakgrunden till utredningen.

Omsorgsnämndens uppdrag kommer att öka i framtiden när allt fler blir äldre och har behov av omsorgstjänster. En bolagisering kan leda till större ekonomiska resurser eftersom det ger möjlighet till särskild momsersättning.
– Det skulle kunna frigöra ett antal miljoner kronor som vi kan använda till satsningar inom välfärden. Vårt mål är nöjda brukare och en hög kvalitet på vård och omsorg i Landskrona, säger Carina Leffler.

Frågan är då om inte den biträdande stadsdirektören redan nu också kan se några nackdelar med att bolagisera omsorgen.
– Jag vill inte förekomma utredningen. Syftet med utredningen är att titta på både för- och nackdelar. När den är klar kan vi ge ett mer detaljerat svar på den frågan, svarar hon.

Enligt pressmeddelandet från kommunen så är det de ”verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelarna en bolagisering skulle kunna ge för Landskrona”, som ska utredas.

Enligt SKR, Sveriges Kommuner och Regioner så har tre kommuner i landet bolagiserat inom sin omsorgsverksamhet och det rör sig om Höganäs, Sollentuna och Norrtälje.
– Bjuv är på gång, inflikar Carina Leffler.

Rekommenderade Höganäs att bolagisera
Bolaget som ska göra utredningen heter Rådhuset Aragus AB och är samma bolag som utredde bolagiseringsfrågan i Höganäs kommun häromåret.

Det känns lite som detta har varit i säck innan det kommit i påse. Hur opartiskt känns detta?
– Nu ska vi starta en utredning av vilka effekter en bolagisering av delar av omsorgen kan få. Det innebär att vi ska titta på både för- och nackdelar. Först därefter kan vi ta ett beslut, understryker Carina Leffler.

Vi läste nyligen om hur kammarrätten slagit fast att uppgifter om friskolornas betyg och elevsammansättning är att betrakta som privata affärshemligheter. Något som fick till följd att Skolverket i förra veckan slutade lämna ut uppgifter om enskilda skolors resultat, lärarbehörighet och liknande. Inte ens vilka skolor som finns i landet uppger man längre.

Vad sker med jämförelsetal och insyn i omsorgen vid en bolagisering?
– Formellt gäller samma insynsregler i ett kommunalt bolag som i renodlad kommunal form, svarar Carina Leffler och förtydligar.
– Vi ska och vill vara transparenta och öppna.

En eventuell bolagisering innebär att verksamheten läggs i ett aktiebolag som är helägt av kommunen. Frågan då är om det rent av kan bli så att Landskronahems hyresgäster i framtiden kan komma att vara med och betala en allt högre nota för omsorgen då moderbolaget Landskrona Stadshus AB omfördelar vinster och förluster bolagen emellan.
– Nej, den risken finns inte eftersom utredningen gäller ett kommunalt bolag utanför koncernen Landskrona Stadshus AB, avslutar Carina Leffler.

Läs mer: Idén om bolagisering kommer från SD

Till arkivet