Idén om bolagisering kommer från SD

Stefan Olsson, (SD) har idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken "Inför ett screeningprogram för psykisk hälsa i skolan". motionerat
Stefan Olsson, kommunalråd (SD).

Förslaget som nu kommit i ljuset om en bolagisering inom valda delar av omsorgen kommer ursprungligen från Sverigedemokraterna.
– Det stämmer att vi tog upp det inför budgeten i höstas. Jag hade tittat lite på hur Höganäs har gjort, säger Stefan Olsson, kommunalråd för SD i Landskrona.

Enligt biträdande stadsdirektör Carina Leffler, (se annan artikel) så har SD-styrda Bjuv på agendan att bolagisera inom omsorgen, något som partikamraterna i Landskrona också ser flera fördelar med.
– Det är en bra väg att gå för att slippa nedskärningar och eventuella skattehöjningar som skulle drabba medborgarna. Gör vi detta så skulle jag tippa på att Landskrona stad årligen tjänar, mellan tummen och pekfingret, cirka 20-25 miljoner kronor, säger Stefan Olsson.

Stefan Olsson höjer dock ett varningens finger för att det kan medföra olägenheter.
– Nackdelen är att om kommuner gör så här, finns det kanske en risk att staten inte längre fyller på momskompensationssystemet till kommunerna. Centralt för oss är att insyn och meddelarfrihet ska värnas, om det blir en bolagisering, samt att grundförutsättningen är att samtliga medarbetare erbjuds anställning i aktiebolaget och med likvärdiga villkor som vid en kommunal anställning. Sen är det viktigt att våra brukare ska få oförändrad eller bättre service, säger han.

– Det finns både för- och nackdelar med en bolagisering, och därför måste vi göra en djup analys om vad det innebär för personal, insyn, politiker och ekonomi. Tanken från SD:s sida är inte att det ska anställas någon VD om vi går vidare med förslaget, utan det räcker med hur det är idag med en förvaltningschef. Det är värt att titta på, sen hur vi ställer oss till en bolagisering efter en utredning med för- och nackdelar tar vi ställning till då, avslutar Stefan Olsson.

Läs mer: Landskrona utreder bolagisering inom omsorgen

Till arkivet