Annons

Haldex nobbar Knorr-Bremse

Ett år av budgivning på Haldex har satt spår i företaget. Nu drar man sig ur även Knorr-Bremses bud.

Haldex styrelse drar tillbaka sitt stöd för Knorr-Bremses bud, det meddelar bolaget i ett pressmeddelande på fredagsförmiddagen.

Annons
 

Beskedet att Haldex styrelse har dragit tillbaka sitt stöd för Knorr-Bremses bud då man menar att det är högst osannolikt att de europeiska konkurrensmyndigheterna kommer ge affären grönt ljus fick Stockholmsbörsen att reagera och aktien föll med över 9 procent under förmiddagen.

Den 5 september 2016 offentliggjorde Knorr-Bremse ett kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex. Knorr-Bremses bud på 125 kronor per Haldex-aktie är villkorat av erhållande av tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter. Haldex styrelse rekommenderade då sina aktieägare att acceptera budet, om och när relevanta tillstånd erhållits.

Knorr-Bremse väntar för närvarande på utfallet av den europeiska respektive amerikanska konkurrensmyndighetens granskning. Hos båda myndigheterna är granskningen omfattande. Den europeiska processen har kommit till ett skede där myndigheten har återkopplat om nuvarande status av granskningen. Myndigheten har uttryckt allvarliga tvivel om uppköpets effekter på marknader som berör Haldex produktområden för skivbromsar, EBS, ABS, ventiler, luftbehandling och torkning samt luftfjädring.

– Haldex har varit under bud i ett år redan och många kunder har varit avvaktande på grund av vår osäkra ägarsituation. Ett antal av dessa kunder har projekt där det fortfarande finns en chans för oss att komma tillbaka in i processen. En ytterligare förlängning skulle definitivt förstöra den möjligheten, säger Åke Bengtsson, tillförordnad VD och koncernchef.

Jörgen Durban, styrelseordförande för Haldex säger
– Våra aktieägare har kortsiktigt gått miste om ett bud på 125 kr per aktie men styrelsen har vägt samman den information vi har idag och kommit till beslutet att det är alltför osannolikt att budet kommer godkännas av myndigheterna med avyttringar som är acceptabla eller möjliga. I höstas gjorde vi bedömningen att processen sannolikt skulle bli lång och osäker. Idag kan vi göra en säkrare bedömning baserat på den återkoppling som vi nu fått. Vi uppfattar kritiken från myndigheterna som så pass allvarlig att affären inte kommer godkännas även om mer tid investeras än de omkring tio månader som redan lagts ner på processen. Vi har under denna långa tidsperiod arbetat hårt på Haldex för att fortsätta driva den befintliga verksamheten och har följt vår långsiktiga strategiska plan. Mycket tid och resurser har använts till att stödja förvärvsprocessen istället för att fokusera på befintlig verksamhet. Vi har trots detta lyckats fortsätta driva samtliga utvecklingsprojekt som lägger grund för vår framtida produktportfölj. Vi ser att den osäkra ägarsituationen har skadat vår förmåga att teckna långsiktiga kontrakt och vi hoppas att vi snart kommer till slutet på denna turbulenta period. Vi i styrelsen är övertygade om att vi kan bygga större långsiktigt värde som kommer aktieägare såväl som kunder och medarbetare till godo.

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser