Nytt läge för My Gross

I det inringade aktuella planområde är det tanken att My Gross ska etablera sig.
I det inringade aktuella planområde är det tanken att My Gross ska etablera sig.

Den ödesdigra branden på Karlslundstorget bokstavligen utplånade ett par företag.
Nu ser det ut som att livsmedelsaffären My Gross kan komma att resa sig igen.
Igår fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av sin nämnd att påbörja ett detaljplanearbete för en tomt belägen utmed Ringvägen, granne med Assa Abloy och Huhnseal AB. Tanken är att den nya detaljplanen utöver industri även ska medge livsmedel och handel på det aktuella marken.

Landskrona stad äger en obebyggd tomt mellan Ringvägen och Järvgatan där det nu finns planer för att låta My Gross återupplivas.
– Vi ska skyndsamt behandla ärendet, utlovar planchef Johan Nilsson vid stadsbyggnadsförvaltningen.

 Normalt tar det ett år för en ny detaljplan att bli godkänd.
– Så lång tid ska det inte behöva ta nu. Det stora frågan här är skyddsavståndet till Trioplast. Det är viktigt att det utreds ordentligt. Även trafiksituationen och angöringen till fastigheten ska ses över.

Eftersom politiken först igår gav förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet så har inte heller räddningstjänsten hunnit får ärendet på sitt bord men en initial kontakt är tagen.
– Vi har haft en dialog med kollegor på stadsbyggnad och väntar nu på detaljplaneshandlingarna. Skyddsavstånd ska beaktas för alla verksamheter i området utifrån de risker som finns, säger räddningschef Eva Löwbom utan att i nuläget kunna gå in i detaljer på vad som gäller för det aktuella området.

Till arkivet