Annons

Bilder av det anonyma folkhemmet

Thomas H Johnsson har flyttat ut på landsbygden och därifrån har han utgått i sitt nya projekt “Sweden Behind”.
Foto: Cajsa Ernholdt

Nu börjar fotografen och konstnären Thomas H Johnssons nya fotobok och utställning ”Sweden Behind” ta form. En angelägen fotografisk undersökning av dagens anonyma Sverige.

Annons
 

Hem är viktigt. Kanske den viktigaste aspekten för människans mentala överlevnad. Begreppet hem används också i utvidgad betydelse om platser, sällskap, där människan känner sig hemma och därför uttrycker sin samhörighet med. Det är där ”Sweden Behind” tar avstamp. Det samtida Sverige verkar allt som oftast handla om våra storstäder. När det framgångsrika ska skildras handlar det om livet innanför tullarna. När problemen ska lyftas fram handlar det om förorterna. Resten av vårt land verkar tillhöra en avlägsen historia. En bortglömd radioskugga utan röst.

– Men “Sweden Behind” är inte glesbygdspolitik. Fotografierna gestaltar mer ett känslomässigt och mentalt tillstånd. En tidsmarkör. Men på ett lugnt och inte så sensationalistiskt plan. Som att säga vad man har på hjärtat men tillsynes tala om någonting annat, säger Thomas H Johnsson.

Arbetet började med att Thomas H Johnsson läste en liten tidningsnotis om en saknad av nyhetsrapportering från landsbygden i de stora kanalerna. Det var något han själv funderat mycket över. Och faktum är att den största delen av landets befolkning bor och lever utanför storstäderna. Till och från har fotografen arbetat med ”Sweden Behind” i över tio år. Men det var inte förrän han gick över till färgnegativ och mellanformatskamera som gestaltningens form föll på plats. Det blev ett nytt sätt för Thomas H Johnsson att arbeta.

– I många år var jag småbildsformatet och svart/vit film trogen. Men jag började känna mig mer och mer begränsad av mitt eget uttryck, och för att utmana mig själv var jag tvungen att vända upp och ner på allt, glömma allt jag lärt mig och koka en helt ny soppa. Resultatet blev en mer eftertänksam och ömsint arbetsmetod. Och det känns. Bilderna kräver sin koncentration, berättar han.

I en tid med ett allt snabbare och mer förenklat informationsflöde är det nödvändigt med långsammare toner för att kunna synliggöra och gestalta en subtil och mer personlig bild av tillståndet. Tystnaden. Villrådigheten. Göra det osynliga synligt. Någonting viktigt – något avgörande – går förlorat när villkoren i våra landsorter inte finns förankrad i den kulturella kartan. Färgen flagnar och känslan av förlorad identitet är uppenbar.

– Titeln är en ordlek som kan utläsas som “Sverige Utanför” men också mer ironiskt som “Sveriges Bakdel” (läs stjärt). Dock vill jag förtydliga att “Sweden Behind” endast bör betraktas som ett arbetsnamn. Jag använder titeln till att åt mig själv försöka stödformulera anslagets riktning, påpekar Thomas H Johnsson.

“Sweden Behind” präglas av Thomas H Johnsson resor i regionen och vidare genom landet med återblickar till mediets ursprung som ett eko från August Sanders samtidsskildringar (flera bilder är från Landskronatrakten). Nu går arbetet in i slutfasen och endast ett fokuserat konstnärligt kompletteringsarbete återstår.

– Även om jag upplever ett stort intresse från utställningsarrangörer kan jag i dagsläget inte säga exakt när varken boken eller utställningen är klar för release och vernissage. Snart är allt jag kan säga. Mycket kan hända längs med vägen, avslutar Thomas H Johnsson.

Ur “Sweden Behind”

Foto: Thomas H Johnsson

Foto: Thomas H Johnsson

Foto: Thomas H Johnsson

Foto: Thomas H Johnsson

 

Om Thomas H Johnsson:

Thomas H Johnsson i samtal med  JH Engström. De båda utgjorde 2015 Landskrona Fotofestivals konstnärliga ledarteam.

Thomas H Johnsson är fotokonstnär som ställt ut nationellt och internationellt. Han är kulturskribent för dagspress och aktiv föreläsare och workshopledare inom fotografi. Grundade fotoutbildningen på Fridhems Folkhögskola. Och sedan start konstnärlig ledare för Landskrona Foto Festival (t.o.m. 2015). Han har mottagit flertalet utmärkelser såsom Landskrona Kulturpris, HD Kulturpris, FFiM´s fotografpris, tilldelats NUDOK-diplomet av Nordiska Museet, samt nominerats till Scanpix Stora Fotopris. Johnsson har också erhållit stipendier som exempelvis arbetsstipendium från både Sveriges Författarfond och Statens Konstnärsnämnd.

Han har givit ut flertalet böcker och producerat en hel del utställningar som exempelvis på Kulturen i Lund, Landskrona Konsthall, Galleri LaLoge i Paris, Malmö Museer, Nordens Hus i Reykjavik och på Stadsmuseet i Bitola, för att nämna ett urval. Han har även producerat dokumentärfilmer som visats på exempelvis Göteborg Internationella Film Festival och på Sveriges Television. Våren 2015 bosatte han sig på skånska landsbygden där han nu har sin ateljé och där han verkar ifrån. För Johnsson är det viktigt med lokal förankring och sitter därför även som representant för fotografi i Kultur Skånes kreativa råd.

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser