Annons
Fredagen den 21:e januari
1.3°C 10.1m/s
Dagens namn: Agnes, Agneta

SD vill vara i opposition

Stefan Olsson och Sverigedemokraterna presenterar sin budget för de kommande tre åren.

Stefan Olsson (SD) talar om eventuella framtida samarbetspartners i den lokala politiken.

Allt oftare diskuteras framtida politiska allianser, inte minst har det varit så på riksplanet de gångna veckorna. Moderaterna och Sverigedemokraterna hade igår ett första möte i riksdagen efter att Anna Kinberg Batra brutit isoleringen av partiet. Nu öppnar allt fler M-kommunalråd för samtal med SD.

Annons
 

Landskrona Direkt har försökt ta ett grepp på läget i Landskrona. Finns här öppningar för nya samarbetsformer, i vilken koalition det än månde vara? Kan moderaterna tänka sig samarbeta med SD lokalt? I Landskrona styr som bekant sedan tio år tillbaka en treklöver bestående av L+M+MP i minoritet. Allt som oftast med ett passivt stöd av SD. Om det nu är så passivt, vill säga. Landskrona Direkt har tagit pulsen på samtliga kommunalråd. Först ut är Stefan Olsson (SD).

Vid måndagens kommunfullmäktige interpellerade Stefan Olsson (SD) individ- och familjenämndens ordförande Mattias Adolfsson (L) där huvudrubriken löd; ”Hur ser du på samarbete med Sverigedemokraterna?”

– Jag kommer att värdera förslag utifrån deras innehåll och inte utifrån avsändaren, svarade då Mattias Adolfsson bland annat.

Frågorna som även rörde åldersbestämmande av ensamkommande barn samt organiserat tiggeri gav inte de svar som Stefan Olsson hade hoppats på, om än det han förväntat sig.
– Jag är väldigt besviken. Du slår ett sorgligt rekord Mattias, i konsten att inte svara på frågor, med en flod av ord, sa han i den efterföljande debatten.

Frågan är om SD i och med interpellationen nu drar åt tumskruvarna i och kring ett framtida samarbete med liberalerna och treklövern.
Svaren handlade mest om Mattias Adolfssons egen förträfflighet, men inte tillstymmelsen till ett enkelt svar på mina enkla frågor. Ett samarbete har aldrig varit aktuellt mellan SD och treklövern, däremot måste treklövern som den styrande koalitionen våga ta tag i obekväma frågor såsom kriminalitet och migration och lösningar på densamma och inte bara slå sig för bröstet när det byggs och investeras i Landskrona. Många av dessa beslut hade inte blivit realitet utan SD:s stöd och då förtjänar SD också ett omnämnande, säger Stefan Olsson till Landskrona Direkt.

Svaren på frågorna i interpellationen skulle bli vägledande för hur ni i SD ska förhålla er gentemot treklövern. Hur blir det?
– Låt mig säga såhär: Mattias Adolfsson ickesvar på min interpellation ökade inte förtroendet för treklövern.

Hur mycket skulle du vilja säga att ni förhandlar med treklövern redan idag, rent generellt?
– Vi förhandlar inte med treklövern, politik handlar mycket om att ge och ta och det tror jag kanske de flesta i treklövern förstår, även om en del inte förstår det.

Är det någon skillnad mellan nämnderna åt vilket block som ligger er närmst?
– Nej, vi värderar alla förslag oavsett block i nämnderna. Vi utgår från vad som är bäst för Landskrona och dess invånare.

Skulle du kunna tänka dig att styra tillsammans med liberalerna om ni tillsammans får mer än 50 procent av rösterna vid nästa val?
– Har svårt att tro det. Då får treklövern först sluta upp med att agera nickedockor åt staten, Migrationsverket och Länsstyrelsen innan det ens blir aktuellt. En annan sak är att man måste kompromissa och det blir svårt att driva egna förslag och frågor. En annan viktig parameter är att SD och liberalerna har helt olika syn på bland annat migration, EU och välfärdsfrågor.

Med tanke på de senaste veckans debatt på riksplanet, tror du att det är ett möjligt scenario?
– Hade Moderaterna varit det största partiet i treklövern så hade det varit möjligt, nu är ju inte Liberalerna så pigga att föra samtal med SD. Vi är nöjda med att vara vågmästare där vi många gånger kan påverka besluten i vår riktning.

Avslutningsvis Stefan, vad är skillnaden på ett aktivt kontra ett passivt stöd, som du ser det?
– Aktivt stöd är att vara delaktig och drivande i hela processen när treklövern plockar fram sina förslag och det är vi inte. Passivt stöd är väl mer att vi inte är verksamma i treklöverns framtagande av förslag i deras beslutsprocess.

Samtliga artiklar i serien:

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser